Interbankbetalinger: Betalinger mellem finansielle institutioner

Ligesom borgere og virksomheder kan også banker og realkreditinstitutter foretage betalinger og overførsler til hinanden. Det kaldes interbankbetalinger, som desuden også dækker over kundebetalinger. På en gennemsnitlig bankdag i 2023 gennemførte banker og realkreditinstitutter interbankbetalinger til en samlet værdi af 96 mia. kr. til hinanden i Nationalbankens system Kronos2.


De fleste banker i Danmark, herunder alle større banker og realkreditinstitutter, har konto i Nationalbanken, på samme måde som privatpersoner har konto i en privat bank. Nationalbanken fungerer således som bankernes bank for betalinger i danske kroner, hvor Kronos2 udgør bankernes netbank.

Betalinger i euro håndteres ikke via Kronos2, men derimod via det fælles europæiske system T2 (der tidligere hed Target2). Fra 2025 vil også betalinger i danske kroner blive håndteret via T2 – et projekt der kaldes TargetDKK.

Antallet af gennemsnitlige transaktioner pr. bankdag i Kronos2 har været støt stigende de sidste år.

Målt i værdi udgør kundebetalinger en stigende del af de gennemsnitlige interbankbetalinger, der foretages i Kronos2.

Direkte eller indirekte deltagelse i Kronos2

Nogle banker vælger at deltage indirekte i Kronos2 i stedet for at have en konto i Nationalbanken. Det betyder, at de sender deres betalinger via en bank, som er direkte deltager.

Stort set alle danske penge- og realkreditinstitutter deltager direkte i Kronos2. Hertil kommer et antal filialer af udenlandske banker og få andre deltagere. I alt er der 73 direkte deltagere i Kronos2. I 2023 deltog ca. 2400 banker fra 140 forskellige lande indirekte.

Borgere og virksomheder har ikke direkte adgang til konti i Nationalbanken og kan derfor heller ikke deltage i Kronos2, hverken direkte eller indirekte.

Banker kan deltage direkte eller indirekte i Kronos2. Borgere og virksomheder kan ikke deltage.

Information til deltagere i Kronos2

Alle foliokontohavere i Nationalbanken skal deltage i Kronos2. Regler og bestemmelser for kontohaverne fremgår af kontobestemmelserne.

Systemets åbningstider

Kronos2 er åbent for betalinger på alle danske bankdage i tidsrummet kl. 7.00-16.45. Det nye pengepolitiske døgn åbner kl. 17.30, hvor det er muligt for deltagerne at gennemføre overførsler til afviklingskonti til brug for nattens afviklinger i detailbetalingsafviklingssystemerne og VP-afviklingen.

Priser

Ifølge Nationalbankens prispolitik for Kronos2 opkræves Nationalbankens eksterne omkostninger til drift mv. af Kronos2 hos deltagerne, mens Nationalbankens interne omkostninger afholdes af Nationalbanken.

Vejledninger og formularer

Vejledninger til Kronos2 findes på Nationalbankens ekstranet på Microsoft Teams.

Brugeradministration

Nationalbanken har valgt at centralisere brugeradministrationen i Kronos2, hvilket betyder, at Nationalbanken bl.a. vil stå for administration af alle brugere i systemet.

Nedenfor kan deltagere i Kronos2 finde links til dokumenter vedrørende brugeradministrationen.

Skabelon

Dokumentet er en skabelon til indsamling af brugerinformation og bankopsætning i PROD. Download skabelonen.

Bankopsætning Kronos2

Dokumentet, der beskriver 4-øjnes princippet og valgfrie SWIFT beskeder. Download dokumentet.

Forklaring af brugerprofiler i Kronos2

Dokumentet er en overordnet beskrivelse af de forskellige brugerrettigheder, en Kronos2 bruger vil få, når man er tildelt bestemte brugerprofiler. Download dokumentet.

Matrix – Kronos2 user profile descriptions

Dokumentet beskriver bBrugerprofiler i matrixform. Download dokumentet.

Bemyndigelse til security officers

​Dokumentet er en overordnet beskrivelse af processen for ​bemyndigelse af Security Officers. Download dokumentet.

​Anmodningsprocesser for Security Officers

​​Dokumentet er en overordnet beskrivelse af anmodningprocessen for Security Officers. Download dokumentet.

Bemyndigelse til security officer til udpegning af brugere i Kronos2 og tildeling af brugerprofiler mv.

Download formularen.

Ændringer til eksisterende Kronos2 bruger

Download formularen.

Sletning af eksisterende Kronos2 bruger

Download formularen.

Tilmelding/ændring på bankopsætning i Kronos2 - 4-øjnes princip og valgfrie SWIFT beskeder

Download formularen.

Opret Kronos2 bruger

Download formularen.

Ændring af security officers kontaktoplysninger

Download formularen.

Tilbagekaldelse af bemyndigelse til security officer til udpegning af brugere i Kronos2 og tildeling af brugerprofiler

Download formularen.

Forklaring af T2S brugerprofiler i Kronos2

Download dokumentet.

T2S bankopsætning i Kronos2 - 4-øjneprincip og valgfri SWIFT besked

Download dokumentet.