Inspiration til dit bachelorprojekt i økonomi


Savner du inspiration til emnevalg for dit bachelorprojekt i økonomi? Så kan du måske finde inspiration i de mange analyser, som Nationalbankens økonomer udarbejder omkring pengepolitik, makroøkonomisk og finansiel stabilitet samt de finansielle markeder.

I analysernes litteraturlister kan du finde en første inspiration til dele af den akademiske litteratur, som du forventes at anvende til din opgave. Du er velkommen til at kontakte forfatterne, hvis du har faglige spørgsmål til analyserne.

Nedenfor har vi listet en række emneområder, som der aktuelt er interesse for blandt centralbanker, og som kan behandles såvel teoretisk som empirisk. Der er ligeledes anført links til mulige datakilder (se links til højre).

 

Boligpriser og boligprisbobler


Finansielle cykler

 

Virksomhedernes gæld og investeringer

 

Husholdningernes gæld og privat forbrug

 

Pengepolitik ved lave og negative renter

 

Indikatorer for nødlidende pengeinstitutter

 

Produktionsgab og strukturelt beskæftigelsesniveau

 

Arbejdsmarkedsfleksibilitet

 

 

Nationalbankens pris for bedste bacheloropgave i økonomi

Nationalbanken sætter pris på god, økonomisk forskning, og også på gode bacheloropgaver i økonomi. Derfor uddeler Nationalbanken hvert år 'Nationalbankens Bachelorpris' på 10.000 kr. for den bedste bacheloropgave inden for Nationalbankens område. Det kan både være teoretiske opgaver eller empiriske undersøgelser på basis af makro- eller mikrodata.


 Læs mere