Nettostilling kl. 16.45

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken den 15. januar 2021

Mia.kr.
Folioindestående30,4

Indskudsbeviser133,8

Ugentlige udlån mod pant0,0
Ekstraordinære udlån mod pant, 1 uge0,0
Ekstraordinære udlån mod pant, 3 mdr.0,0

Nettostilling164,2

Summen af de individuelle foliorammer30,565

Publiceret: 17-01-2021

Forklaring

​Nettostillingen betegner de pengepolitiske modparters samlede nettoindestående i Nationalbanken i pengepolitisk øjemed, og er defineret som eksemplet nedenfor, der viser nettostillingen pr. 28. september 2015.

Nettostillingen opgøres dagligt kl. 16.45 og annonceres kl. 17.00.

Nettostillingen påvirkes primært af statslige betalinger, Nationalbankens valutatransaktioner samt ændringer i
seddel- og møntomløbet.

Eksempel 28-09-2015

​ 
Nettostilling​Mia. kr.
​Folio+41,9
​Indskudsbeviser+135,9​
​Ugentlige udlån-0,4​
​Nettostilling+177,4​​