Nettostilling kl. 16.45

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken den 2. juni 2023

Mia.kr.
Folioindestående237,5

Indskudsbeviser0,0

Ugentlige udlån mod pant0,0

Nettostilling237,5

Publiceret: 02-06-2023

Forklaring

​Nettostillingen betegner de pengepolitiske modparters samlede nettoindestående i Nationalbanken i pengepolitisk øjemed, og er defineret som eksemplet nedenfor.

Nettostillingen opgøres dagligt kl. 16.45 og annonceres den efterfølgende bankdag kl. 8.00.

Fra d. 1. maj 2023 vil nettostillingen blive offentliggjort kl. 17:00 på den pågældende bankdag fremfor kl. 08:00 næste bankdag.

Nettostillingen påvirkes primært af statslige betalinger, Nationalbankens valutatransaktioner samt ændringer i
seddel- og møntomløbet.

Eksempel på bankernes nettostilling

​ 

​Mia. kr.
​Folio (aktiv)
133,9
​Indskudsbeviser (aktiv)
0,9​
​Ugentlige udlån (passiv)
34,4​
​Nettostilling (aktiv - passiv)
100,4​​