Nettostilling kl. 16.45

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken den 29. januar 2020

Mia.kr.
Folioindestående31,0

Indskudsbeviser155,4

Ugentlige udlån mod pant0,0

Nettostilling186,4

Summen af de individuelle foliorammer31,490

Publiceret: 29-01-2020

Forklaring

​Nettostillingen betegner de pengepolitiske modparters samlede nettoindestående i Nationalbanken i pengepolitisk øjemed, og er defineret som eksemplet nedenfor, der viser nettostillingen pr. 28. september 2015.

Nettostillingen opgøres dagligt kl. 16.45 og annonceres kl. 17.00.

Nettostillingen påvirkes primært af statslige betalinger, Nationalbankens valutatransaktioner samt ændringer i
seddel- og møntomløbet.

Eksempel 28-09-2015

​ 
Nettostilling​Mia. kr.
​Folio+41,9
​Indskudsbeviser+135,9​
​Ugentlige udlån-0,4​
​Nettostilling+177,4​​