Nettostilling kl. 16.45

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken den 2. august 2021

Mia.kr.
Folioindestående180,3

Indskudsbeviser2,8

Ugentlige udlån mod pant0,0
0,0

Nettostilling183,0

Publiceret: 03-08-2021

Forklaring

​Nettostillingen betegner de pengepolitiske modparters samlede nettoindestående i Nationalbanken i pengepolitisk øjemed, og er defineret som eksemplet nedenfor.

Nettostillingen opgøres dagligt kl. 16.45 og annonceres den efterfølgende bankdag kl. 8.00.

Nettostillingen påvirkes primært af statslige betalinger, Nationalbankens valutatransaktioner samt ændringer i
seddel- og møntomløbet.

Eksempel på bankernes nettostilling

​ 

​Mia. kr.
​Folio (aktiv)
133,9
​Indskudsbeviser (aktiv)
0,9​
​Ugentlige udlån (passiv)
34,4​
​Nettostilling (aktiv - passiv)
100,4​​