Nettostilling kl. 16.45

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken den 19. april 2021

Mia.kr.
Folioindestående133,3

Indskudsbeviser0,4

Ugentlige udlån mod pant0,0
Ekstraordinære udlån mod pant, 3 mdr.0,0

Nettostilling133,6

Publiceret: 20-04-2021

Forklaring

​Nettostillingen betegner de pengepolitiske modparters samlede nettoindestående i Nationalbanken i pengepolitisk øjemed, og er defineret som eksemplet nedenfor.

Nettostillingen opgøres dagligt kl. 16.45 og annonceres den efterfølgende bankdag kl. 8.00.

Nettostillingen påvirkes primært af statslige betalinger, Nationalbankens valutatransaktioner samt ændringer i
seddel- og møntomløbet.

Eksempel på nettostilling

​ 
Nettostilling​Mia. kr.
​Folio+133,9
​Indskudsbeviser+0,9​
​Ugentlige udlån-34,4​
​Nettostilling+100,4​​