Høring om overgangen fra Tom/Next til DESTR

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Referencerenter
Type Markedsinfo
Årstal 2021
Offentligjort den 4. oktober 2021
Abstract icon På vegne af arbejdsgruppen om short-term reference rates udsender Nationalbanken en høring om arbejdsgruppens foreslåede transition fra Tom/Next referencerenten til den nye danske referencerente DESTR.

Arbejdsgruppen om short-term reference rates foreslår følgende transition fra Tom/Next til DESTR: Når DESTR forventeligt er lanceret senest den 1. april 2022, ændres metodikken for Tom/Next til at blive DESTR plus en spændjustering. Det beregnede spænd baseres på de historiske daglige forskelle mellem DESTR og Tom/Next observeret fra den 19. marts 2021 til en dato inden lanceringen af DESTR. Der anvendes ikke trimning til beregningen. Den specifikke slutdato for beregningsperioden besluttes af Danish Financial Benchmark Facility, der er administrator af Tom/Next. Når DESTR er lanceret, og metodikken for Tom/Next er blevet ændret, følger en overgangsperiode, hvor markedsdeltagere skal begynde at handle produkter linket til DESTR fremfor Tom/Next. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at overgangsperioden slutter 1. januar 2026, hvor Tom/Next ophører med at eksistere.

Arbejdsgruppen tager hensyn til alle kommentarer modtaget senest den 3. november 2021. Et anonymiseret resumé af kommentarerne og den endelige anbefaling fra arbejdsgruppen vil blive offentliggjort kort tid derefter. Alle bidrag skal indsendes via mail til DESTR@nationalbanken.dk under overskriften 'Comments to consultation'.

Høringspapiret er kun tilgængeligt på engelsk.