Høringssvar fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
18-08-2020

Høringssvar om lov om ændring af lov om finansiel virksomhed mv.

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har den 30. juni 2020 sendt udkast til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og lov om kapitalmarkeder og om ophævelse af lov om finansiel stabilitet i høring. Lovforslaget implementerer primært ændringer som følge af revisioner af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II). Nationalbanken finder det positivt, at der med lovforslaget generelt sigtes efter en direktivnær implementering. Det er vigtigt, at der er "level playing field" mellem kreditinstitutter i Danmark og andre EU-lande.

08-07-2020

Høringssvar om anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder for direktionsmedlemmer og nøglepersoner

Danmarks Nationalbank

Samlet vurderer Nationalbanken, at det er for vidtgående at indføre de anbefalede detaljerede ansættelseskriterier for direktionen i alle danske kreditinstitutter og nøglemedarbejdere i SIFI'er.