Høringssvar fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
18-01-2019

Høringssvar vedr. udkast til forslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har sendt udkast til ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed i høring. Baggrunden for lovforslaget er bl.a. gennemførelsen af dele af den politiske aftale på hvidvaskområdet og dele af 5. hvidvaskdirektiv. Nationalbanken støtter gennemførelsen af initiativerne i den politiske aftale og en tidlig implementering af 5. hvidvaskdirektiv. Nationalbanken opfordrer til, at der indledes en tættere dialog mellem myndigheder og den finansielle sektor med henblik på at styrke indsatsen mod hvidvask.

21-09-2018

Høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Danmarks Nationalbank

Den politiske aftale på hvidvaskområdet øger myndighedernes mulighed for at slå ned på ulovligheder på en mærkbar måde. Det er vigtigt for den danske finansielle sektors omdømme nationalt og internationalt. Nationalbanken støtter det skærpede bødeniveau og den generelt forstærkede bekæmpelse af hvidvask.

15-08-2018

Høringssvar vedr. udkast til forslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre love

Danmarks Nationalbank

Baggrunden for lovforslaget er bl.a. anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering, der fremlagde rapport i april 2018. Nationalbanken finder, at der bør udvises forsigtighed ved anvendelsen af de foreslåede nye regler om accessorisk virksomhed og tilladte aktiviteter udover accessorisk virksomhed. Nationalbanken støtter, at SIFI-indikatoren for indlån på 5 procent sættes ned til 3 procent.