Pressemeddelelser

Publiceret Download Titel
09-04-2021

Vicedirektør Karsten Biltoft bliver ny adm. direktør for Finansiel Stabilitet

Danmarks Nationalbank

​Vicedirektør Karsten Biltoft forlader Nationalbanken for at tiltræde en stilling som adm. direktør for afviklingsmyndigheden Finansiel Stabilitet den 1. december 2021.

07-04-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2021

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i marts 2021 forøget med 17,1 mia. kr. til 446,5 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 17,1 mia. kr. Nationalbanken har i marts netto købt valuta for 17,0 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

17-03-2021

Hurtig genopretning er muligt, når restriktioner lempes

Danmarks Nationalbank

​En gradvis genåbning af samfundet er indledt, men store dele af dansk økonomi hæmmes fortsat af restriktioner. Der er gode forudsætninger for en hurtig genopretning af økonomien: Vaccinationen af befolkningen, store opsparinger, udbetalingen af feriepenge og ophobet efterspørgsel giver grobund for en kraftig stigning i aktiviteten, når økonomien i mindre grad begrænses af restriktioner. Nationalbanken forventer, at bruttonationalproduktet, BNP, stiger med 1,4 pct. i år. 4,5 pct. i 2022 og 2,2 pct. i 2023.

11-03-2021

Teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken foretager en teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter. Formålet er at reducere udsvingene i de danske pengemarkedsrenter ved ændringer i størrelsen og sammensætningen af bankernes indlån og udlån i Nationalbanken.

02-03-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i februar 2021 forøget med 1,8 mia. kr. til 429,4 mia. kr.

02-02-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i januar 2021 formindsket med 11,4 mia. kr. til 427,6 mia. kr.

27-01-2021

Ny chef for Bank og Marked i Nationalbanken

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har ansat Lars Mayland Nielsen som chef for afdelingen Bank og Marked med virkning fra 1. februar 2021.

26-01-2021

Nationalbanken i pilotprojekt mod hvidvask og momssvig

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har i et pilotprojekt undersøgt potentialet i en mere effektiv overvågning af pengestrømme på tværs af pengeinstitutter i kampen mod hvidvask og momssvig. Projektet har vist, at en samkøring af data vil kunne medføre potentielle gevinster, som rækker ud over, hvad den enkelte bank eller myndighed egenhændigt vil kunne opnå.

21-01-2021

De nordisk-baltiske lande indgår aftale med IMF om analyse af grænseoverskridende risici for hvidvask og terrorfinansiering i regionen

Danmarks Nationalbank

​De otte nordisk-baltiske lande har taget initiativ til at bede Den Internationale Valutafond (IMF) om at foretage en analyse af trusler og sårbarheder forbundet med hvidvask og terrorfinansiering på tværs af regionen.

06-01-2021

Ny chef for Økonomi og Pengepolitik i Nationalbanken

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har ansat Thomas Harr som vicedirektør og chef for afdelingen Økonomi og Pengepolitik med virkning fra 1. maj 2021.

05-01-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i december 2020 formindsket med 16,8 mia. kr. til 439,6 mia. kr.

10-12-2020

Bankerne bør holde krudtet tørt

Danmarks Nationalbank

09-12-2020

Øget smittespredning forsinker genopretningen

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har opdateret sine skøn for udviklingen i dansk økonomi og forventer nu, at BNP samlet set falder med 3,9 pct. i 2020 for derefter at stige med henholdsvis 2,9 pct. og 3,3 pct. i 2021 og 2022. (Korrektion af tidligere tal).

08-12-2020

Danske kroner på ny platform til betalinger

Danmarks Nationalbank

02-12-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i november 2020 formindsket med 5,0 mia. kr. til 456,4 mia. kr.

27-11-2020

Nationalbanken bliver ejer og administrator af ny dansk referencerente

Danmarks Nationalbank

17-11-2020

Nye udgaver af 500-kronesedlen på gaden

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har sendt nye, opdaterede 500-kronesedler på gaden. De nye sedler ligner de eksisterende sedler meget, men der er små forskelle, fordi der er blevet tilføjet flere nye sikkerhedselementer.

12-11-2020

Skandinaviske centralbanker i ny aftale

Danmarks Nationalbank

​Centralbankerne i Danmark, Norge og Sverige har indgået en rammeaftale om valutaswap faciliteter for at styrke det finansielle beredskab i en krisesituation og understøtte den finansielle stabilitet i regionen.

03-11-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i oktober 2020 forøget med 5,7 mia. kr. til 461,4 mia. kr.

02-10-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i september 2020 forøget med 0,1 mia. kr. til 455,7 mia. kr.

23-09-2020

Udsigt til moderat lavkonjunktur

Danmarks Nationalbank

​Det konkluderer Nationalbanken i en ny prognose for dansk økonomi, hvor bruttonationalproduktet, BNP, skønnes at falde med 3,6 pct. i 2020 som helhed som følge af det kraftige tilbageslag i foråret. Genopretningen af den økonomiske aktivitet ventes at fortsætte, men i et langsommere tempo. I 2021 skønnes BNP at stige med 3,6 pct., og med 2,3 pct. i 2022. Der er dog stor usikkerhed om den økonomiske udvikling, som vil være stærkt påvirket af den videre udvikling i coronavirussen.

22-09-2020

Signe Krogstrup udpeget som nyt medlem af Nationalbankens direktion

Danmarks Nationalbank

02-09-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i august 2020 forøget med 26 mio. kr. til 455,7 mia. kr.

12-08-2020

Valutafondens undersøgelse af den danske finansielle sektor

Danmarks Nationalbank

​Den Internationale Valutafond, IMF, har gennemført en dybdegående analyse af det danske finansielle system. Analysen er gennemført i forbindelse med Valutafondens Financial Sector Assessment Program, FSAP, der har til formål at mindske risikoen for finansielle kriser.

04-08-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juli 2020 formindsket med 0,1 mia. kr. til 455,6 mia. kr.

02-07-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juni 2020 formindsket med 6 mio. kr. til 455,8 mia. kr.

30-06-2020

BIS etablerer Innovation Hub Centre i Stockholm

Danmarks Nationalbank

​Bank for International Settlements, BIS, har i dag annonceret etableringen af et BIS Innovation Hub Centre i Stockholm i samarbejde med centralbankerne i Danmark, Island, Norge og Sverige. Det nordiske innovationscenter vil arbejde på at uddybe analysen af finansiel teknologisk innovation inden for områder af relevans for centralbankerne.

26-06-2020

Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen går på pension

Danmarks Nationalbank

17-06-2020

Genopretning af økonomien kommer til at tage tid

Danmarks Nationalbank

​I en ny prognose for dansk økonomi fra Nationalbanken skønnes bruttonationalproduktet, BNP, at falde med 4,1 pct. i år. Næste år ventes der en delvis genopretning af den økonomiske aktivitet, så BNP stiger med 4,2 pct., mens væksten i 2022 bliver 1,6 pct.

03-06-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i maj 2020 forøget med 4,9 mia. kr. til 455,8 mia. kr.

27-05-2020

Bankerne ser ind i en svær tid

Danmarks Nationalbank

04-05-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i april 2020 forøget med 78,8 mia. kr. til 450,9 mia. kr.

23-04-2020

Nationalbanken har indgået aftale om salg af ejerandel i VP Securities

Danmarks Nationalbank