Pressemeddelelser

Publiceret Download Titel
04-10-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i september 2021 forøget med 18,4 mia. kr. til 501,7 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 23,5 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 5,1 mia. kr., jf. tabel 1.

30-09-2021

Rentenedsættelse

Danmarks Nationalbank

​Med virkning fra 1. oktober 2021 nedsætter Nationalbanken foliorenten, renten på indskudsbeviser og renten på udlån med 0,10 procentpoint.

22-09-2021

Hurtig genopretning øger pres i flere dele af dansk økonomi

Danmarks Nationalbank

​Dansk økonomi er på vej tilbage i moderat højkonjunktur efter kraftig vækst i kølvandet på genåbningen af økonomien i foråret. I en ny prognose for dansk økonomi konkluderer Nationalbanken, at bruttonationalproduktet, BNP, i år skønnes at stige med 3,8 pct. I 2022 og 2023 ventes BNP at stige med henholdsvis 3,1 pct. og 2,4 pct.

02-09-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2021

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i august 2021 forøget med 24,8 mia. kr. til 483,4 mia. kr.

23-08-2021

Ny generel SDR-tildeling fra IMF øger Nationalbankens valutareserve

Danmarks Nationalbank

​Den Internationale Valutafond, IMF, gennemfører den 23. august en ny generel tildeling af Special Drawing Rights, SDR, på 650 mia. dollar. Danmarks får tildelt 3,3 mia. SDR svarende til knap 30 mia. kr. Danmarks SDR-beholdning indgår i Nationalbankens valutareserve, som derfor stiger med knap 30 mia. kr. efter tildelingen.*)

03-08-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juli 2021 forøget med 0,2 mia. kr. til 458,6 mia. kr. Nationalbanken har i juli netto købt valuta for 5,2 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

08-07-2021

ECB's nye pengepolitiske strategi ændrer ikke Nationalbankens pengepolitik

Danmarks Nationalbank

02-07-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juni 2021 forøget med 2,5 mia. kr. til 458,4 mia. kr. Nationalbanken har i juni netto købt valuta for 2,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

02-07-2021

3-måneders ekstraordinære udlån afskaffes

Danmarks Nationalbank

24-06-2021

Ny chef for afdelingen Finansiel Stabilitet

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har ansat Peter E. Storgaard som ny chef for afdelingen Finansiel Stabilitet.

23-06-2021

Høj vækst i vente for dansk økonomi de kommende år

Danmarks Nationalbank

​Genåbningen af dansk økonomi er i fuld gang. Den samlede aktivitet er tæt på at være tilbage på samme niveau som inden pandemien, og dansk økonomi er understøttet af et stærkt opsving i den private efterspørgsel. Det konkluderer Nationalbanken i en prognose for dansk økonomi, hvor bruttonationalproduktet, BNP, i år skønnes at stige med 3,3 pct. I 2022 og 2023 ventes BNP at stige med henholdsvis 3,7 pct. og 2,2 pct.

16-06-2021

Bank for International Settlements (BIS) og nordiske centralbanker lancerer Innovation Hub Nordic Centre

Danmarks Nationalbank

02-06-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i maj 2021 forøget med 17,2 mia. kr. til 455,9 mia. kr.

27-05-2021

Risici under opbygning i kreditinstitutterne

Danmarks Nationalbank

Der er tegn på øgede risici i institutternes boligudlån. De danske boligejeres bruttogæld i forhold til indkomst ligger blandt de højeste i verden, og udlånet til boligejerne er fortsat stigende. Kreditinstitutterne har også givet flere boligkøbere afdragsfrihed. I 2020 udgjorde afdragsfrie lån lidt under halvdelen af alle nyudlån til højt gældsatte boligejere.

06-05-2021

Test med etiske hackere fortsætter i finanssektoren

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken og de enkelte deltagere i TIBER-DK-programmet har besluttet fremadrettet at fortsætte test med etiske hackere. Det sker på baggrund af de gode erfaringer med testene, som har til formål at styrke cyberrobustheden og dermed fremme finansiel stabilitet.

04-05-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2021

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i april 2021 formindsket med 7,9 mia. kr. til 438,7 mia. kr.

30-04-2021

Det lave renteniveau afspejler fastkurspolitikken og internationale forhold

Danmarks Nationalbank

09-04-2021

Vicedirektør Karsten Biltoft bliver ny adm. direktør for Finansiel Stabilitet

Danmarks Nationalbank

​Vicedirektør Karsten Biltoft forlader Nationalbanken for at tiltræde en stilling som adm. direktør for afviklingsmyndigheden Finansiel Stabilitet den 1. december 2021.

07-04-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2021

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i marts 2021 forøget med 17,1 mia. kr. til 446,5 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 17,1 mia. kr. Nationalbanken har i marts netto købt valuta for 17,0 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

17-03-2021

Hurtig genopretning er muligt, når restriktioner lempes

Danmarks Nationalbank

​En gradvis genåbning af samfundet er indledt, men store dele af dansk økonomi hæmmes fortsat af restriktioner. Der er gode forudsætninger for en hurtig genopretning af økonomien: Vaccinationen af befolkningen, store opsparinger, udbetalingen af feriepenge og ophobet efterspørgsel giver grobund for en kraftig stigning i aktiviteten, når økonomien i mindre grad begrænses af restriktioner. Nationalbanken forventer, at bruttonationalproduktet, BNP, stiger med 1,4 pct. i år. 4,5 pct. i 2022 og 2,2 pct. i 2023.

11-03-2021

Teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken foretager en teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter. Formålet er at reducere udsvingene i de danske pengemarkedsrenter ved ændringer i størrelsen og sammensætningen af bankernes indlån og udlån i Nationalbanken.

02-03-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i februar 2021 forøget med 1,8 mia. kr. til 429,4 mia. kr.

02-02-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i januar 2021 formindsket med 11,4 mia. kr. til 427,6 mia. kr.

27-01-2021

Ny chef for Bank og Marked i Nationalbanken

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har ansat Lars Mayland Nielsen som chef for afdelingen Bank og Marked med virkning fra 1. februar 2021.

26-01-2021

Nationalbanken i pilotprojekt mod hvidvask og momssvig

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har i et pilotprojekt undersøgt potentialet i en mere effektiv overvågning af pengestrømme på tværs af pengeinstitutter i kampen mod hvidvask og momssvig. Projektet har vist, at en samkøring af data vil kunne medføre potentielle gevinster, som rækker ud over, hvad den enkelte bank eller myndighed egenhændigt vil kunne opnå.

21-01-2021

De nordisk-baltiske lande indgår aftale med IMF om analyse af grænseoverskridende risici for hvidvask og terrorfinansiering i regionen

Danmarks Nationalbank

​De otte nordisk-baltiske lande har taget initiativ til at bede Den Internationale Valutafond (IMF) om at foretage en analyse af trusler og sårbarheder forbundet med hvidvask og terrorfinansiering på tværs af regionen.

06-01-2021

Ny chef for Økonomi og Pengepolitik i Nationalbanken

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har ansat Thomas Harr som vicedirektør og chef for afdelingen Økonomi og Pengepolitik med virkning fra 1. maj 2021.

05-01-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i december 2020 formindsket med 16,8 mia. kr. til 439,6 mia. kr.

10-12-2020

Bankerne bør holde krudtet tørt

Danmarks Nationalbank

09-12-2020

Øget smittespredning forsinker genopretningen

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har opdateret sine skøn for udviklingen i dansk økonomi og forventer nu, at BNP samlet set falder med 3,9 pct. i 2020 for derefter at stige med henholdsvis 2,9 pct. og 3,3 pct. i 2021 og 2022. (Korrektion af tidligere tal).

08-12-2020

Danske kroner på ny platform til betalinger

Danmarks Nationalbank

02-12-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i november 2020 formindsket med 5,0 mia. kr. til 456,4 mia. kr.

27-11-2020

Nationalbanken bliver ejer og administrator af ny dansk referencerente

Danmarks Nationalbank

17-11-2020

Nye udgaver af 500-kronesedlen på gaden

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har sendt nye, opdaterede 500-kronesedler på gaden. De nye sedler ligner de eksisterende sedler meget, men der er små forskelle, fordi der er blevet tilføjet flere nye sikkerhedselementer.

12-11-2020

Skandinaviske centralbanker i ny aftale

Danmarks Nationalbank

​Centralbankerne i Danmark, Norge og Sverige har indgået en rammeaftale om valutaswap faciliteter for at styrke det finansielle beredskab i en krisesituation og understøtte den finansielle stabilitet i regionen.

03-11-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i oktober 2020 forøget med 5,7 mia. kr. til 461,4 mia. kr.