Pressemeddelelser

Publiceret Download Titel
11-01-2022

Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum 14. januar 2022

Danmarks Nationalbank

04-01-2022

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i december 2021 forøget med 48,3 mia. kr. til 529,8 mia. kr. Nationalbanken har med afvikling i december netto købt valuta for 47,0 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

08-12-2021

Staten udsteder grøn obligation i 2022

Danmarks Nationalbank

02-12-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2021

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i november 2021 formindsket med 10,4 mia. kr. til 481,5 mia. kr.

02-12-2021

Flere boliglån til højt gældsatte boligejere

Danmarks Nationalbank

En stigende andel af realkreditinstitutternes nye lån går til højt gældsatte boligejere, især i Storkøbenhavn og Aarhus, viser ny analyse fra Nationalbanken. Nationalbanken mener, at krav om større udbetaling og krav om afdrag for højt belånte boligejere vil bidrage til et mere robust boligmarked.

09-11-2021

Referencerenten DESTR lanceres 1. april 2022

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken starter offentliggørelsen af referencerenten DESTR, Denmark Short-Term Rate, den 4. april 2022. Den første offentliggørelse vil afspejle handelsaktiviteten den 1. april 2022. DESTR vil dermed blive tilgængelig for brug i finansielle kontrakter med virkning fra den 1. april 2022.

02-11-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i oktober 2021 formindsket med 9,8 mia. kr. til 491,9 mia. kr. Nationalbanken har med afvikling i oktober netto købt valuta for 1,5 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

04-10-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i september 2021 forøget med 18,4 mia. kr. til 501,7 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 23,5 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 5,1 mia. kr., jf. tabel 1.

30-09-2021

Rentenedsættelse

Danmarks Nationalbank

​Med virkning fra 1. oktober 2021 nedsætter Nationalbanken foliorenten, renten på indskudsbeviser og renten på udlån med 0,10 procentpoint.

22-09-2021

Hurtig genopretning øger pres i flere dele af dansk økonomi

Danmarks Nationalbank

​Dansk økonomi er på vej tilbage i moderat højkonjunktur efter kraftig vækst i kølvandet på genåbningen af økonomien i foråret. I en ny prognose for dansk økonomi konkluderer Nationalbanken, at bruttonationalproduktet, BNP, i år skønnes at stige med 3,8 pct. I 2022 og 2023 ventes BNP at stige med henholdsvis 3,1 pct. og 2,4 pct.

02-09-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i august 2021 forøget med 24,8 mia. kr. til 483,4 mia. kr.

23-08-2021

Ny generel SDR-tildeling fra IMF øger Nationalbankens valutareserve

Danmarks Nationalbank

​Den Internationale Valutafond, IMF, gennemfører den 23. august en ny generel tildeling af Special Drawing Rights, SDR, på 650 mia. dollar. Danmarks får tildelt 3,3 mia. SDR svarende til knap 30 mia. kr. Danmarks SDR-beholdning indgår i Nationalbankens valutareserve, som derfor stiger med knap 30 mia. kr. efter tildelingen.*)

03-08-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juli 2021 forøget med 0,2 mia. kr. til 458,6 mia. kr. Nationalbanken har i juli netto købt valuta for 5,2 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

08-07-2021

ECB's nye pengepolitiske strategi ændrer ikke Nationalbankens pengepolitik

Danmarks Nationalbank

02-07-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juni 2021 forøget med 2,5 mia. kr. til 458,4 mia. kr. Nationalbanken har i juni netto købt valuta for 2,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

02-07-2021

3-måneders ekstraordinære udlån afskaffes

Danmarks Nationalbank

24-06-2021

Ny chef for afdelingen Finansiel Stabilitet

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har ansat Peter E. Storgaard som ny chef for afdelingen Finansiel Stabilitet.

23-06-2021

Høj vækst i vente for dansk økonomi de kommende år

Danmarks Nationalbank

​Genåbningen af dansk økonomi er i fuld gang. Den samlede aktivitet er tæt på at være tilbage på samme niveau som inden pandemien, og dansk økonomi er understøttet af et stærkt opsving i den private efterspørgsel. Det konkluderer Nationalbanken i en prognose for dansk økonomi, hvor bruttonationalproduktet, BNP, i år skønnes at stige med 3,3 pct. I 2022 og 2023 ventes BNP at stige med henholdsvis 3,7 pct. og 2,2 pct.

16-06-2021

Bank for International Settlements (BIS) og nordiske centralbanker lancerer Innovation Hub Nordic Centre

Danmarks Nationalbank

02-06-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i maj 2021 forøget med 17,2 mia. kr. til 455,9 mia. kr.

27-05-2021

Risici under opbygning i kreditinstitutterne

Danmarks Nationalbank

​Der er tegn på øgede risici i institutternes boligudlån. De danske boligejeres bruttogæld i forhold til indkomst ligger blandt de højeste i verden, og udlånet til boligejerne er fortsat stigende. Kreditinstitutterne har også givet flere boligkøbere afdragsfrihed. I 2020 udgjorde afdragsfrie lån lidt under halvdelen af alle nyudlån til højt gældsatte boligejere.

06-05-2021

Test med etiske hackere fortsætter i finanssektoren

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken og de enkelte deltagere i TIBER-DK-programmet har besluttet fremadrettet at fortsætte test med etiske hackere. Det sker på baggrund af de gode erfaringer med testene, som har til formål at styrke cyberrobustheden og dermed fremme finansiel stabilitet.

04-05-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i april 2021 formindsket med 7,9 mia. kr. til 438,7 mia. kr.

30-04-2021

Det lave renteniveau afspejler fastkurspolitikken og internationale forhold

Danmarks Nationalbank

09-04-2021

Vicedirektør Karsten Biltoft bliver ny adm. direktør for Finansiel Stabilitet

Danmarks Nationalbank

​Vicedirektør Karsten Biltoft forlader Nationalbanken for at tiltræde en stilling som adm. direktør for afviklingsmyndigheden Finansiel Stabilitet den 1. december 2021.

07-04-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2021

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i marts 2021 forøget med 17,1 mia. kr. til 446,5 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 17,1 mia. kr. Nationalbanken har i marts netto købt valuta for 17,0 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

17-03-2021

Hurtig genopretning er muligt, når restriktioner lempes

Danmarks Nationalbank

​En gradvis genåbning af samfundet er indledt, men store dele af dansk økonomi hæmmes fortsat af restriktioner. Der er gode forudsætninger for en hurtig genopretning af økonomien: Vaccinationen af befolkningen, store opsparinger, udbetalingen af feriepenge og ophobet efterspørgsel giver grobund for en kraftig stigning i aktiviteten, når økonomien i mindre grad begrænses af restriktioner. Nationalbanken forventer, at bruttonationalproduktet, BNP, stiger med 1,4 pct. i år. 4,5 pct. i 2022 og 2,2 pct. i 2023.

11-03-2021

Teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken foretager en teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter. Formålet er at reducere udsvingene i de danske pengemarkedsrenter ved ændringer i størrelsen og sammensætningen af bankernes indlån og udlån i Nationalbanken.

02-03-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i februar 2021 forøget med 1,8 mia. kr. til 429,4 mia. kr.

02-02-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2021

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i januar 2021 formindsket med 11,4 mia. kr. til 427,6 mia. kr.