Pressemeddelelser

Publiceret Download Titel
02-04-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i marts 2020 formindsket med 56,9 mia. kr. til 372,1 mia. kr.

01-04-2020

Coronavirus betyder stor men midlertidig nedgang i dansk økonomi

Danmarks Nationalbank

​Højkonjunkturen i dansk økonomi har fået en brat ende i begyndelsen af 2020. Udbruddet af coronavirus og de tiltag, der er foretaget for at inddæmme den, har betydet en kraftig nedgang i den økonomiske aktivitet. Nationalbanken har i en analyse opstillet tre scenarier, som viser, hvor hårdt den økonomiske aktivitet i Danmark kan blive ramt. Der er exceptionelt stor usikkerhed forbundet med disse scenarier.

24-03-2020

Nationalbanken holder auktion over US dollar likviditet

Danmarks Nationalbank

24-03-2020

Nationalbanken tilbagekalder hermed pressemeddelelse udsendt 24. marts 2020 kl. 17. Korrekt version vil blive offentliggjort senere.

Danmarks Nationalbank

20-03-2020

Nationalbanken og ECB genaktiverer swapaftale for at tilføre eurolikviditet

Danmarks Nationalbank

19-03-2020

Renteforhøjelse og udvidelse af den ekstraordinære udlånsfacilitet

Danmarks Nationalbank

​Med virkning fra 20. marts forhøjes Nationalbankens indskudsbevisrente med 0,15 procentpoint til -0,60 pct. Renteforhøjelsen indsnævrer det pengepolitiske spænd til euroområdet fra 0,25 procentpoint til 0,10 procentpoint, men de danske pengepolitiske renter er fortsat lavere end i euroområdet. Ændringen sker på baggrund af Nationalbankens salg af valuta.

19-03-2020

Nationalbanken har indgået swapaftale om dollar med Federal Reserve

Danmarks Nationalbank

16-03-2020

Mint of Finland valgt til fortsat at producere danske mønter fra 2021

Danmarks Nationalbank

12-03-2020

Nationalbanken fastholder rentesatser og udbyder ekstraordinær udlånsfacilitet

Danmarks Nationalbank

03-03-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i februar 2020 forøget med 2,7 mia. kr. til 429,0 mia. kr.

04-02-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i januar 2020 formindsket med 14,9 mia. kr. til 426,3 mia. kr.

03-01-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i december 2019 formindsket med 5,3 mia. kr. til 435,4 mia. kr.

03-12-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i november 2019 formindsket med 1,9 mia. kr. til 440,7 mia. kr.

27-11-2019

Lavere kapitaloverdækning i bankerne

Danmarks Nationalbank

​Afstanden mellem kapitalkravene og kapitalgrundlaget er reduceret hos de største danske kreditinstitutter i de senere år. Den lavere kapitaloverdækning dækker over stigende kapitalkrav, mens kapitaliseringen har ligget på et stabilt niveau. Det viser analysen Finansiel stabilitet fra Nationalbanken.

04-11-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i oktober 2019 formindsket med 2,3 mia. kr. til 442,7 mia. kr.

02-10-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i september 2019 formindsket med 1,6 mia. kr. til 445,0 mia. kr.

18-09-2019

Dansk økonomi på vej mod lidt lavere vækst i de kommende år

Danmarks Nationalbank

Dansk økonomi har været i solid fremgang i en længere årrække, og det er fortsat i årets første halve år. Det konkluderer Nationalbanken i en ny prognose for dansk økonomi, hvor der ventes en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på 1,8 pct. i år. I de kommende to år ventes BNP at stige med 1,5 pct. om året.

12-09-2019

Rentenedsættelse

Danmarks Nationalbank

​Med virkning fra 13. september 2019 nedsættes Nationalbankens rente på indskudsbeviser med 0,10 procentpoint. Udlånsrenten, foliorenten og diskontoen er uændret.

03-09-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i august 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 446,6 mia. kr.

02-08-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juli 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 448,1 mia. kr.

02-07-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juni 2019 formindsket med 2,1 mia. kr. til 449,6 mia. kr.

04-06-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i maj 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 451,7 mia. kr.

02-05-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i april 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 452,9 mia. kr.

09-04-2019

Nationalbanken optaget som medlem af Network for Greening the Financial System

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken er blevet optaget som medlem af Network for Greening the Financial System, NGFS, der er en gruppe af centralbanker og tilsynsmyndigheder.