Pressemeddelelser

Publiceret Download Titel
06-01-2021

Ny chef for Økonomi og Pengepolitik i Nationalbanken

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har ansat Thomas Harr som vicedirektør og chef for afdelingen Økonomi og Pengepolitik med virkning fra 1. maj 2021.

05-01-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i december 2020 formindsket med 16,8 mia. kr. til 439,6 mia. kr.

10-12-2020

Bankerne bør holde krudtet tørt

Danmarks Nationalbank

09-12-2020

Øget smittespredning forsinker genopretningen

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har opdateret sine skøn for udviklingen i dansk økonomi og forventer nu, at BNP samlet set falder med 3,9 pct. i 2020 for derefter at stige med henholdsvis 2,9 pct. og 3,3 pct. i 2021 og 2022. (Korrektion af tidligere tal).

08-12-2020

Danske kroner på ny platfom til betalinger

Danmarks Nationalbank

02-12-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i november 2020 formindsket med 5,0 mia. kr. til 456,4 mia. kr.

27-11-2020

Nationalbanken bliver ejer og administrator af ny dansk referencerente

Danmarks Nationalbank

17-11-2020

Nye udgaver af 500-kronesedlen på gaden

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har sendt nye, opdaterede 500-kronesedler på gaden. De nye sedler ligner de eksisterende sedler meget, men der er små forskelle, fordi der er blevet tilføjet flere nye sikkerhedselementer.

12-11-2020

Skandinaviske centralbanker i ny aftale

Danmarks Nationalbank

​Centralbankerne i Danmark, Norge og Sverige har indgået en rammeaftale om valutaswap faciliteter for at styrke det finansielle beredskab i en krisesituation og understøtte den finansielle stabilitet i regionen.

03-11-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i oktober 2020 forøget med 5,7 mia. kr. til 461,4 mia. kr.

02-10-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i september 2020 forøget med 0,1 mia. kr. til 455,7 mia. kr.

23-09-2020

Udsigt til moderat lavkonjunktur

Danmarks Nationalbank

​Det konkluderer Nationalbanken i en ny prognose for dansk økonomi, hvor bruttonationalproduktet, BNP, skønnes at falde med 3,6 pct. i 2020 som helhed som følge af det kraftige tilbageslag i foråret. Genopretningen af den økonomiske aktivitet ventes at fortsætte, men i et langsommere tempo. I 2021 skønnes BNP at stige med 3,6 pct., og med 2,3 pct. i 2022. Der er dog stor usikkerhed om den økonomiske udvikling, som vil være stærkt påvirket af den videre udvikling i coronavirussen.

22-09-2020

Signe Krogstrup udpeget som nyt medlem af Nationalbankens direktion

Danmarks Nationalbank

02-09-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i august 2020 forøget med 26 mio. kr. til 455,7 mia. kr.

12-08-2020

Valutafondens undersøgelse af den danske finansielle sektor

Danmarks Nationalbank

​Den Internationale Valutafond, IMF, har gennemført en dybdegående analyse af det danske finansielle system. Analysen er gennemført i forbindelse med Valutafondens Financial Sector Assessment Program, FSAP, der har til formål at mindske risikoen for finansielle kriser.

04-08-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juli 2020 formindsket med 0,1 mia. kr. til 455,6 mia. kr.

02-07-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juni 2020 formindsket med 6 mio. kr. til 455,8 mia. kr.

30-06-2020

BIS etablerer Innovation Hub Centre i Stockholm

Danmarks Nationalbank

​Bank for International Settlements, BIS, har i dag annonceret etableringen af et BIS Innovation Hub Centre i Stockholm i samarbejde med centralbankerne i Danmark, Island, Norge og Sverige. Det nordiske innovationscenter vil arbejde på at uddybe analysen af finansiel teknologisk innovation inden for områder af relevans for centralbankerne.

26-06-2020

Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen går på pension

Danmarks Nationalbank

17-06-2020

Genopretning af økonomien kommer til at tage tid

Danmarks Nationalbank

​I en ny prognose for dansk økonomi fra Nationalbanken skønnes bruttonationalproduktet, BNP, at falde med 4,1 pct. i år. Næste år ventes der en delvis genopretning af den økonomiske aktivitet, så BNP stiger med 4,2 pct., mens væksten i 2022 bliver 1,6 pct.

03-06-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i maj 2020 forøget med 4,9 mia. kr. til 455,8 mia. kr.

27-05-2020

Bankerne ser ind i en svær tid

Danmarks Nationalbank

04-05-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i april 2020 forøget med 78,8 mia. kr. til 450,9 mia. kr.

23-04-2020

Nationalbanken har indgået aftale om salg af ejerandel i VP Securities

Danmarks Nationalbank

15-04-2020

Ny erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 80-årsfødselsdag den 16. april 2020

Danmarks Nationalbank

​I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 80-årsfødselsdag den 16. april 2020 udsender Nationalbanken en erindringsmønt.

02-04-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i marts 2020 formindsket med 56,9 mia. kr. til 372,1 mia. kr.

01-04-2020

Coronavirus betyder stor men midlertidig nedgang i dansk økonomi

Danmarks Nationalbank

​Højkonjunkturen i dansk økonomi har fået en brat ende i begyndelsen af 2020. Udbruddet af coronavirus og de tiltag, der er foretaget for at inddæmme den, har betydet en kraftig nedgang i den økonomiske aktivitet. Nationalbanken har i en analyse opstillet tre scenarier, som viser, hvor hårdt den økonomiske aktivitet i Danmark kan blive ramt. Der er exceptionelt stor usikkerhed forbundet med disse scenarier.

24-03-2020

Nationalbanken holder auktion over US dollar likviditet

Danmarks Nationalbank

24-03-2020

Nationalbanken tilbagekalder hermed pressemeddelelse udsendt 24. marts 2020 kl. 17. Korrekt version vil blive offentliggjort senere.

Danmarks Nationalbank

20-03-2020

Nationalbanken og ECB genaktiverer swapaftale for at tilføre eurolikviditet

Danmarks Nationalbank

19-03-2020

Renteforhøjelse og udvidelse af den ekstraordinære udlånsfacilitet

Danmarks Nationalbank

​Med virkning fra 20. marts forhøjes Nationalbankens indskudsbevisrente med 0,15 procentpoint til -0,60 pct. Renteforhøjelsen indsnævrer det pengepolitiske spænd til euroområdet fra 0,25 procentpoint til 0,10 procentpoint, men de danske pengepolitiske renter er fortsat lavere end i euroområdet. Ændringen sker på baggrund af Nationalbankens salg af valuta.

19-03-2020

Nationalbanken har indgået swapaftale om dollar med Federal Reserve

Danmarks Nationalbank

16-03-2020

Mint of Finland valgt til fortsat at producere danske mønter fra 2021

Danmarks Nationalbank

12-03-2020

Nationalbanken fastholder rentesatser og udbyder ekstraordinær udlånsfacilitet

Danmarks Nationalbank

03-03-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i februar 2020 forøget med 2,7 mia. kr. til 429,0 mia. kr.

04-02-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2020

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i januar 2020 formindsket med 14,9 mia. kr. til 426,3 mia. kr.