Danske mønter


Abstract icon Den nuværende møntserie blev indført etapevis over en periode på fire år fra årene 1989 til 1993. Serien består af seks værdier: 50-øre samt 1-, 2-, 5-, 10- og 20-kroner. Udover de almindelige cirkulationsmønter udsender Nationalbanken lejlighedsvis erindringsmønter og temamønter. Hvert år udsendes tillige tre møntsæt. Alle disse mønter er gyldigt betalingsmiddel på lige fod med de almindelige cirkulationsmønter.

Den nuværende møntserie anvender tre forskellige statskendetegn: På 50-øren er det kronen, på 1-, 2- og 5-kronen er det Dronningens monogram, og endelig er det på 10- og 20-kronen Dronningens portræt. I udformningen af møntserien er der lagt vægt på, at mønterne er lette at skelne fra hinanden. De har derfor forskellige størrelser og vægt, som stiger med mønternes værdi indenfor den enkelte metallegering. Mønternes rand adskiller sig også fra hinanden - således har 50-øren og 10-kronen en glat rand, mens randen på 1- og 5-kronen er riflet og randen på 2- og 20-kronen har afbrudt rifling. 1-, 2- og 5-kronerne adskiller sig desuden ved at være udformet med et hul midten, hvilket er en tradition i Danmark, som stammer fra 1924. Disse forskellige kendetegn hjælper til, at også blinde og svagtseende kan skelne mønterne fra hinanden.

Temamønter
Nationalbanken har siden 2002 udsendt møntserier, hvor motiverne har haft et fælles tema. 20-kronemønterne har haft tårne (2002-07), skibe (2007-12) og videnskabsteorier (2013) som tema, mens eventyrserien (2005-07) og polarserien (2007-09) har prydet 10-kronerne. Forsiden på alle temamønter har et portræt af Dronningen. Mønterne med videnskabsteorier blev desuden udsendt som en særlig samlermønt i sølv ligesom eventyr- og polarmønterne blev udsendt som sølv- og guldmønter.

Erindringsmønter
I Danmark er der tradition for at udgive erindringsmønter i anledning af særlige begivenheder i Kongehuset, fx ved tronskifte, regeringsjubilæer, bryllupper, sølv- og guldbryllupper og regentens runde fødselsdage. Som på almindelige 10- og 20-kronemønter har erindringsmønter på forsiden et portræt af regenten, og ofte er det et portræt udarbejdet til lejligheden. Siden Dronningens 50-års fødselsdag i 1990 er de kongelige erindringsmønter udsendt som en 20-kronemønt, der kommer i almindelig cirkulation, samt en særlig samlermønt i sølv.

Møntsæt
Nationalbanken udsender hvert år et møntsæt i to kvaliteter og et børnemøntsæt, som hver især indeholder de seks mønter, der indgår i møntrækken. Mønterne er præget med flere slag, så de har et meget tydeligere præg end almindelige cirkulationsmønter.

Produktion af danske mønter

Frem til 2016 blev de danske mønter produceret i Nationalbanken. Se filmen om, hvordan produktionen foregik.

Danske mønter i historisk perspektiv

Der er tradition for, at de danske mønter indeholder en klar reference til kongemagten. Det hænger sammen med, at det i gamle dage var kongen, som var ansvarlig for fremstillingen af mønter. Ved at gengive et portræt af kongen eller vise kongens navn i form af monogram kom kongen til at stå som garant for, at mønten indeholdt den rigtige mængde metal.

Inddelingen i farver har rødder langt tilbage i historien og hænger sammen med de metaller, som blev brugt til mønter. Guld blev anvendt til mønterne med de høje​ste værdier, sølv til mellemværdierne og kobber (bronze) til de små mønter. 50-øren er derfor en rødbrun bronzemønt, 1-, 2- og 5-kronerne er sølvfarvede, mens 10- og 20-kronerne er guldfarvede.