1000-kroneseddel


1000-kronesedlen blev udsendt 24. maj 2011 og har Storebæltsbroen og Solvognen som motiver.

Format 165 x 72mm

Storebæltsbroen
Storebæltsbroen, der består af Østbroen og Vestbroen, blev indviet i 1998. Østbroen forbinder Sprogø med Sjælland og er 6.790 meter lang. Storebælts Østerrende, som hængebroen spænder over, er internationalt farvand. Gennemsejlingshøjden er på 65 meter. De to pyloner er hver 254 meter høje og dermed blandt Danmarks højeste punkter.

Solvognen
Solvognen blev fundet i september 1902, da der blev pløjet for første gang i Trundholm Mose, Vestsjælland. Den er fremstillet i ældre bronzealder, ca. 1400 f.Kr. Den elegante spiralornamentik, som pryder den gyldne solskive, afslører dens nordiske herkomst. Solvognen anskueliggør forestillingen om, at solen på sin evige rejse blev trukket af en guddommelig hest. Vognen er ikke en del af trosforestillingen. Solbilledet og hesten er sat på hjul for at kunne gengive solens bevægelse.