50-kroneseddel


50-kronesedlen blev udsendt 11. august 2009 og har Sallingsundbroen og Skarpsalling-karret som motiver.

Format 125 x 72 mm.

Sallingsundbroen
Sallingsundbroen forbinder halvøen Salling med Limfjordsøen Mors. Broen, der blev indviet i 1978, er 1.717 meter lang og har en gennemsejlingshøjde på 26 meter. Før broens indvielse sejlede færgerne Pinen og Plagen i mange år over Sallingsund. I 1977 befordrede færgerne 1,3 millioner personer og 658.000 motorkøretøjer over sundet.

Skarpsalling-karret
Lerkarret fra Skarpsalling, Himmerland, blev fundet i et gravkammer af sten i 1891. Karret er et af de fineste eksempler på keramisk formgivning og dekoration, som vi kender fra stenalderen i Danmark. Lerkarret blev skabt, da jættestuerne blev bygget omkring 3200 f.Kr. Dengang var pottemagerkunsten på sit højeste. Lerkarrene blev brugt ved begravelsesritualerne, hvorunder nogle lerkar med indhold blev anbragt i gravkamrene, andre blev stillet uden for indgangen til kamrene.

Halvtreds eller femti

På 50-kronesedlen skrives 'halvtreds' i stedet for 'femti'. Talordet 'femti' har været anvendt på danske 50-kronesedler siden 1952, men fravælges idet 'femti' er stadig mindre anvendt i befolkningen, bl.a. på grund af faldende benyttelse af checks.
De øvrige værdier på sedlerne skrives: et hundrede, to hundrede, fem hundrede og et tusinde kroner.