Sedler og mønter i tal


Værdien af cirkulerende sedler og mønter var 70,6 mia. kr., hvilket er et fald på 0,2 mia. kr. i forhold til 2018. Antallet af sedler steg fra 176,5 mio. stk. i 2018 til 180,1 mio. stk. i 2019.

Antallet af registrerede falske sedler steg fra 349 stk. i 2018 til 672 stk. i 2019. Af de registrerede sedler blev 381 stk. fundet i omløb.

Seddelomløbet i 2019

Fordelt på den enkelte seddel-værdi​​1000-kr.​500-kr.​200-kr.​100-kr.​50-kr.​I alt*
Mio. kr.

28.225

22.7236.9644.5891.28964.430
Note*: I opgørelsen af seddelomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden det særlige færøske seddelomløb (pr. 31. december 2019 448,4 mio. kr.) og 20-, 10- og 5-kronesedler (pr. 31. december 2019 192,1 mio. kr.).
 
Møntomløbet i 2019*
 
​Fordelt på den enkelte mønt-værdi​20-kr.​10-kr.​5-kr.​2-kr.​1-kr.​50-øre​I alt**
Mio. kr.2.5861.236​622​550​3711926.121
Note*: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb.
 
Note**: I opgørelsen af møntomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden pr. ultimo december 2018 3000–krone guldmønter (6,8 mio. kr.), 1000-krone guldmønter (15,3 mio. kr.), 500-krone sølvmønter (53,7 mio. kr.), 200-krone erindringsmønter (97,6 mio. kr.) og 100-krone polarmønt (6,8 mio. kr.), samt ældre type af 10-kr., 5-kr., 2-kr. og 1-kr. (383,9 mio. kr.)  
 
Pengesedler har i modsætning til mønter en begrænset levetid. For at opretholde høj kvalitet i seddelomløbet skal sedlerne udskiftes, inden de bliver for slidte og snavsede. Levetiden af en pengeseddel stiger med værdien, fordi små sedler omsættes hyppigere end større sedler og derfor slides hurtigere. Mens en 50-kroneseddel normalt holder omkring 3-4 år, er levetiden for en 1000-kroneseddel normalt mindst 10 år.