Sedler og mønter i tal


Abstract icon Værdien af cirkulerende sedler og mønter var 77,6 mia. kr. ved udgangen af 2021. Det er 3,1 mia. kr. mere end året før og svarer til en stigning på 4,1 pct. Seddelomløbet var på 71,4 mia. kr. Heraf udgjorde det færøske seddelomløb 0,5 mia. kr. Det samlede møntomløb steg med 1,4 pct. til 6,2 mia. kr.

Antallet af registrerede falske sedler steg fra 727 stk. i 2020 til 795 stk. i 2021. Af de registrerede sedler blev 539 stk. fundet i omløb.

Seddelomløbet i 2021

Fordelt på den enkelte seddel-værdi​​1000-kr.​500-kr.​200-kr.​100-kr.​50-kr.​I alt*
Mio. kr.

27.293

27.272
7.475
3.935
998
71.368
Note*: I opgørelsen af seddelomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden det særlige færøske seddelomløb (pr. 31. december 2021 536 mio. kr.) og sedler fra tidligere serier (pr. 31. december 2021 3.859 mio. kr.).
 
Møntomløbet i 2021*
 
​Fordelt på den enkelte mønt-værdi​20-kr.​10-kr.​5-kr.​2-kr.​1-kr.​50-øre​I alt**
Mio. kr.2.632
1.249
​634
​562​375
196
6.218
Note*: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb.
 
Note**: I opgørelsen af møntomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden pr. ultimo december 2021 3000–krone guldmønter (6,8 mio. kr.), 1000-krone guldmønter (15,3 mio. kr.), 500-krone sølvmønter (71,2 mio. kr.), 200-krone erindringsmønter (97,2 mio. kr.) og 100-krone polarmønt (6,8 mio. kr.), samt ældre type af 10-kr., 5-kr., 2-kr. og 1-kr. (371,2 mio. kr.)
 
Pengesedler har i modsætning til mønter en begrænset levetid. For at opretholde høj kvalitet i seddelomløbet skal sedlerne udskiftes, inden de bliver for slidte og snavsede. Levetiden af en pengeseddel stiger med værdien, fordi små sedler omsættes hyppigere end større sedler og derfor slides hurtigere. Mens en 50-kroneseddel normalt holder omkring 5 år, er levetiden for en 1000-kroneseddel normalt mindst 10 år.