Sedler og mønter i tal


Abstract icon Værdien af cirkulerende sedler og mønter var 75,1 mia. kr. ved udgangen af 2022. Det er 2,5 mia. kr. mindre end året før og svarer til et fald på 3,2 pct., se figur 7. Seddelomløbet var på 68,9 mia. kr. Heraf udgjorde det færøske seddelomløb 0,5 mia. kr. Det samlede møntomløb steg med 0,5 pct. til 6,3 mia. kr.

Antallet af registrerede falske sedler steg fra 795 stk. i 2021 til 1.495 stk. i 2022. Af de registrerede sedler blev 985 stk. fundet i omløb.

Seddelomløbet i 2022

Fordelt på den enkelte seddel-værdi​​1000-kr.​500-kr.​200-kr.​100-kr.​50-kr.​I alt*
Mio. kr.

25.237

27.401
7.301
3.785
1.002
68.873
Note*: I opgørelsen af seddelomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden det særlige færøske seddelomløb (pr. 31. december 2022 537 mio. kr.) og sedler fra tidligere serier (pr. 31. december 2022 3.419 mio. kr.).
 
Møntomløbet i 2022*
 
​Fordelt på den enkelte mønt-værdi​20-kr.​10-kr.​5-kr.​2-kr.​1-kr.​50-øre​I alt**
Mio. kr.2.643
1.257
​639
​661
​377
196
6.252
Note*: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb.
 
Note**: I opgørelsen af møntomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden pr. ultimo december 2022 3000–krone guldmønter (6,8 mio. kr.), 1000-krone guldmønter (15,3 mio. kr.), 500-krone sølvmønter (70,6 mio. kr.), 200-krone erindringsmønter (97,0 mio. kr.) og 100-krone polarmønt (6,8 mio. kr.), samt ældre type af 10-kr., 5-kr., 2-kr. og 1-kr. (381,4 mio. kr.)
 
Pengesedler har i modsætning til mønter en begrænset levetid. For at opretholde høj kvalitet i seddelomløbet skal sedlerne udskiftes, inden de bliver for slidte og snavsede. Levetiden af en pengeseddel stiger med værdien, fordi små sedler omsættes hyppigere end større sedler og derfor slides hurtigere. Mens en 50-kroneseddel normalt holder omkring 5 år, er levetiden for en 1000-kroneseddel normalt mindst 10 år.