Sedler og mønter i tal


Værdien af cirkulerende sedler og mønter var 71,0 mia. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mia. kr. i forhold til 2016. Antallet af sedler faldt fra 172,5 mio. stk. i 2016 til 172,4 mio. stk. i 2017.

Antallet af registrerede falske sedler faldt fra 880 stk. i 2016 til 554 stk. i 2017 . Af de registrerede sedler blev 525 stk. fundet i omløb.

Seddelomløbet i 2017

Fordelt på den enkelte seddel-værdi​​1000-kr.​500-kr.​200-kr.​100-kr.​50-kr.​I alt*

Mio. kr.


33.714

​18.502​6.382​4.478​1.248​64.964
Note*: I opgørelsen af seddelomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden det særlige færøske seddelomløb (pr. 31. december 2017 447,6 mio. kr.) og 20-, 10- og 5-kronesedler (pr. 31. december 2017 192,5 mio. kr.).
 
Møntomløbet i 2017*
​Fordelt på den enkelte mønt-værdi​20-kr.​10-kr.​5-kr.​2-kr.​1-kr.​50-øre​I alt**

Mio. kr.
​2.552​1.211
604

543

367
​189​6.033
Note*: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb.
 
Note**: I opgørelsen af møntomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden pr. ultimo december 2017 3000–krone guldmønter (6,8 mio. kr.), 1000-krone guldmønter (15,3 mio. kr.), 500-krone sølvmønter (52,6 mio. kr.), 200-krone erindringsmønter (98,6 mio. kr.) og 100-krone polarmønt (6,8 mio. kr.).
 
Pengesedler har i modsætning til mønter en begrænset levetid. For at opretholde høj kvalitet i seddelomløbet skal sedlerne udskiftes, inden de bliver for slidte og snavsede. Levetiden af en pengeseddel stiger med værdien, fordi små sedler omsættes hyppigere end større sedler og derfor slides hurtigere. Mens en 50-kroneseddel normalt holder omkring 2-3 år, er levetiden for en 1000-kroneseddel normalt mindst 10 år.