Sedler og mønter i tal


Værdien af cirkulerende sedler og mønter var 70,8 mia. kr., hvilket er et fald på 0,2 mia. kr. i forhold til 2017. Antallet af sedler steg fra 172,4 mio. stk. i 2017 til 176,5 mio. stk. i 2018.

Antallet af registrerede falske sedler faldt fra 554 stk. i 2017 til 349 stk. i 2018 . Af de registrerede sedler blev 290 stk. fundet i omløb.

Seddelomløbet i 2018

Fordelt på den enkelte seddel-værdi​​1000-kr.​500-kr.​200-kr.​100-kr.​50-kr.​I alt*

Mio. kr.


31.140

​20.381​6.717​4.538​1.282​64.695
Note*: I opgørelsen af seddelomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden det særlige færøske seddelomløb (pr. 31. december 2018 443,5 mio. kr.) og 20-, 10- og 5-kronesedler (pr. 31. december 2018 192,4 mio. kr.).
 
Møntomløbet i 2018*
​Fordelt på den enkelte mønt-værdi​20-kr.​10-kr.​5-kr.​2-kr.​1-kr.​50-øre​I alt**

Mio. kr.
​2.580​1.231
614

547

369
​191​6.098
Note*: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb.
 
Note**: I opgørelsen af møntomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden pr. ultimo december 2017 3000–krone guldmønter (6,8 mio. kr.), 1000-krone guldmønter (15,3 mio. kr.), 500-krone sølvmønter (53,8 mio. kr.), 200-krone erindringsmønter (98,1 mio. kr.) og 100-krone polarmønt (6,8 mio. kr.).
 
Pengesedler har i modsætning til mønter en begrænset levetid. For at opretholde høj kvalitet i seddelomløbet skal sedlerne udskiftes, inden de bliver for slidte og snavsede. Levetiden af en pengeseddel stiger med værdien, fordi små sedler omsættes hyppigere end større sedler og derfor slides hurtigere. Mens en 50-kroneseddel normalt holder omkring 2-3 år, er levetiden for en 1000-kroneseddel normalt mindst 10 år.