Statistik

Nationalbanken indsamler, bearbejder og offentliggør en bred vifte af finansielle statistikker. Det sker som del af Nationalbankens formål med at overvåge og sikre stabiliteten i det finansielle system.

Både finansielle og ikke-finansielle virksomheder indberetter data til Nationalbanken. Data bruges til at udarbejde en række forskellige finansielle statistikker, fx om Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, om danske værdipapirer og om penge- og realkreditinstitutters udlån og dertilhørende rentesatser.

Nationalbanken offentliggør finansiel statistik via Statistikbanken. Under hver statistik findes færdige tabeller med de mest anvendte tal. I forbindelse med offentliggørelsen skrives der til de fleste statistikker også en kort historie om, hvad tallene kan fortælle.

Statistikkerne følger internationale standarder og best practices fra ECB, Eurostat og IMF. Det gør, at udviklingen i Danmark kan sammenlignes med andre lande.