Hvorfor offentliggør Nationalbanken finansielle statistikker?
Nationalbanken indsamler, bearbejder og offentliggør en bred vifte af finansielle statistikker. Det sker som del af Nationalbankens formål med at overvåge og sikre stabiliteten i det finansielle system.

Hvor kan jeg finde data?
Nationalbanken offentliggør finansiel statistik via Nationalbankens Statistikbank. Du kan læse mere om de enkelte statistikområder under Find statistik. Data indgår også som en del af Danmarks Statistiks Statistikbank, ECB's statistikportal, Eurostats statistikportal mfl.

Hvor kommer data fra?
Både finansielle og ikke-finansielle virksomheder indberetter med fast frekvens data til Nationalbanken. Data bruges til at udarbejde Nationalbankens forskellige finansielle statistikker.

Følger internationale standarder
Statistikkerne følger internationale standarder og best practices fra Den Europæiske Centralbank (ECB), Eurostat og Den Internationale Valutafond (IMF). Det betyder, at udviklingen i Danmark kan sammenlignes med andre lande.