Stabile priser, pengepolitik og dansk økonomi

Hovedformålet med pengepolitikken er at sikre stabile priser. I Danmark gør vi det gennem fastkurspolitikken, hvor kronens værdi holdes stabil over for euroen. I kraft af fastkurspolitikken, hvor renterne bruges på at styre kronekursen, er det vigtigt, at de øvrige økonomiske politikker er rettet mod at sikre en stabil økonomi – derfor har Nationalbanken anbefalinger til fx finanspolitikken.

Renter, kurser og øvrig markedsinfo

Officielle rentesatser
P.a.
Valutakurser
Kroner pr. 100 euro
Effektiv kronekurs
Kronekursindeks (1980=100)

Pengepolitik i praksis

Når Nationalbanken fører pengepolitik, sker det i tæt dagligt samarbejde med aktører i den finansielle sektor – de såkaldte pengepolitiske modparter. Her har vi samlet en række informationer, vores samarbejdspartnere ofte har brug for.

Seneste prognose for dansk økonomi

Nationalbanken analyserer løbende den økonomiske og finansielle udvikling og offentliggør hvert halve år analyser med status og prognose for dansk økonomi. I "Udsigter for dansk økonomi" finder du bl.a. Nationalbankens prognose for dansk økonomi, og i "Monetære og finansielle tendenser" finder du et overblik over pengepolitikken og udviklingen på de finansielle markeder.

Udvalgte tal fra seneste prognose

Inflationen forventes at stige igen det kommende år
Betydelig vækstafdæmpning de seneste to år fraregnet produktion i udlandet under dansk ejerskab
Fremgangen i beskæftigelsen er delvist imødekommet af en forøgelse af strukturel beskæftigelse

Forskning i Nationalbanken

Nationalbankens forskningsarbejde bidrager til de analyser, som danner grundlag for Nationalbankens anbefalinger og beslutninger. Forskningsenheden følger med i nutiden og fremtidens metoder og viden.

Internationalt samarbejde

Nationalbanken deltager i internationalt samarbejde via en række internationale fora. Her varetager Nationalbanken, ofte i samarbejde med relevante myndigheder, Nationalbankens og Danmarks interesser.

Kalender

Her finder du kommende begivenheder i Nationalbanken og planlagte udgivelser, taler, månedsbalancer og præsentationer.

Aktuelle temaer

Jubilæumskonference om dansk fastkurspolitik i 40 år

Nationalbanken holdt den 31. oktober 2022 en konference i anledning af 40-året for det danske fastkursregime.