Nationalbankens regnskab


Nationalbanken udsender sit regnskab i marts måned i publikationen Årsrapport 2017. ​​​Nationalbanken er en selvejende institution, hvis overskud efter henlæggelser overføres til staten.

Nationalbankens regnskab for 2017 viser et underskud på 254 mio. kr. mod et overskud på 3.928 mio. kr. i 2016. En væsentlig del af underskuddet skyldes, at en stor del af valutareserven er placeret til negative renter.

Da der er underskud, overføres der ikke noget til staten for regnskabs-året 2017.

Mere information