Nationalbankens regnskab


Nationalbanken udsender sit regnskab i marts måned i publikationen Årsrapport 2018. Nationalbanken er en selvejende institution. Overskud efter henlæggelser overføres til staten efter en model aftalt med staten.

Nationalbankens regnskab for 2018 viser et underskud på 24 mio. kr. mod et underskud på 254 mio. kr. i 2017. Nationalbankens indtjening er presset strukturelt af negative renter. Når resultatet for 2018 ikke er mere negativt skyldes det bl.a. den midlertidige valutakursgevinst på 1,4 mia. kr. som følge af, at euro blev styrket over for kroner.

Der overføres ikke noget til staten for regnskabsåret 2018.

Mere information