Bank og betalinger

Nationalbanken er bankernes bank. En række finansielle institutter har konti i Nationalbanken, som bl.a. benyttes til pengeoverførsler fra det ene institut til det andet. I Nationalbanken benytter vi flere systemer til overførsler og afviklinger, deriblandt Kronos2 og Target2. Det er et af Nationalbankens formål at medvirke til, at betalingerne afvikles sikkert.

Nationalbanken yder kredit mod sikkerhed til finansielle institutter, så der altid er tilstrækkelig likviditet i det finansielle system til at sikre afviklinger af betalinger. Vi overvåger, at de betalings- og afviklingssystemer, der er vigtige for den finansielle stabilitet, er sikre og effektive og følger internationale standarder. Nationalbanken arbejder derudover for at fremme effektiviteten og sikkerheden af detailbetalinger ved at være med i projekter, der forbedrer betalingsinfrastrukturen, og ved at varetage formandskabet og sekretariatet for Betalingsrådet.