Central counterparties


Abstract icon CCP'er er finansielle enheder, som stiller sig mellem køber og sælger i værdipapirhandler for at sikre handlens gennemførelse. Alle large cap aktier på Nasdaq OMX København cleares af det hollandske EuroCCP.

Parterne i en værdipapirhandel har risiko for at lide tab, hvis handlen ikke gennemføres, som følge af at modparten ikke opfylder sin forpligtelse. I en aktiehandel er det fx tilfældet, hvis sælgeren ikke leverer aktierne, og de samtidig er steget i værdi. I det tilfælde er køberen nødt til at købe aktierne hos en anden til en højere pris.

En CCP (central counterparty) er en enhed, som stiller sig mellem køber og sælger i en værdipapirhandel. Populært sagt bliver den køber for sælger og sælger for køber og garanterer derved afviklingen af handlen for begge parter. Dermed overtager CCP'en også risikoen fra markedsdeltagerne. CCP'en har dog mulighed for at reducere den samlede risiko ved at modregne deltagernes modsatrettede forpligtelser, såkaldt multilateral netting. Derudover har CCP'er forskellige redskaber til at dække eventuelle tab. Fx kræver CCP'er sikkerhed fra sine deltagere.

EMIR

Én af konklusionerne i kølvandet på finanskrisen er, at en mere hensigtsmæssig clearing af derivater kan være med til at forebygge lignende kriser. G20-landene fastlagde derfor i september 2009 bl.a. en målsætning om, at alle standardiserede OTC derivater skal cleares via en CCP. Som opfølgning på G20-landenes målsætning blev EU-reguleringen EMIR (European Market Infrastructure Regulation) vedtaget i 2012. I EMIR er der fastsat en lang række bestemmelser relateret til central clearing, heriblandt overvågningen af CCP'er. Den skal fremadrettet foregå via såkaldte EMIR kollegier med deltagelse af relevante myndigheder fra lande, som CCP'en opererer i.

EuroCCP

EuroCCP er en hollandsk CCP, der clearer aktiehandler. Det gælder bl.a. alle handler i large cap aktier på Nasdaq OMX København. Nationalbanken deltager i overvågningen af EuroCCP via et EMIR kollegium, der er ledet af den hollandske centralbank (DNB) og det hollandske finanstilsyn (AFM).

Mere information