T2S


Abstract icon Target2-Securities (T2S) er en fælleseuropæisk platform til værdipapirafvikling.

​De europæiske centralbanker samarbejder med værdipapircentralerne og markedsdeltagerne på  etableringen af det fælleseuropæiske værdipapirafviklingssystem, Target2-Securities (T2S), hvor grænseoverskridende værdipapirhandel afvikles lige så effektivt som nationale handler. Systemet idriftsættes over flere bølger, hvor Danmark overgik med værdipapirafvikling i euro i september 2016 og kroner i oktober 2018.

Systemet er baseret på en fælles teknisk infrastruktur, som værdipapircentralerne outsourcer deres afvikling til. Det betyder, at konto- og forretningsforhold for danske deltagere fortsat varetages af VP Securities, ligesom betalingsdelen reguleres i Nationalbankens kontobestemmelser.