Clearing og afvikling af detailbetalinger


Abstract icon Detailbetalinger gennemføres i Finans Danmarks systemer, Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen. Udvekslingen af penge mellem pengeinstitutterne sker på konti i Nationalbanken.

Clearing og afvikling af detailbetalinger

Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen er de danske systemer til clearing og afvikling af detailbetalinger. Sumclearingen og Intradagclearingen er multilaterale nettoafviklingssystemer, hvilket betyder, at der udveksles beløb mellem pengeinstitutterne på faste tidspunkter i døgnet svarende til summen af betalinger til og fra instituttets kunder. Straksclearingen er et bruttoafviklingssystem, hvor pengeinstitutterne løbende afvikler betalingerne i takt med, de foretages.  

Systemerne ejes af Finans Danmark, mens Nets er operatør. Deltagerstrukturen i både Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen er todelt, idet der er adgang for såvel direkte som indirekte deltagere. For at blive direkte deltager kræves det bl.a., at man har en foliokonto og en afviklingskonto i Nationalbanken. Afviklingen af en indirekte deltagers betalinger sker via en direkte deltagers afviklingskonto.

Sumclearing

I Sumclearingen udveksles der beløb mellem pengeinstitutterne én gang i døgnet – om natten kl. 01.30. Systemets nettopositioner opgøres på baggrund af to delclearinger, den dokumentløse clearing og PBS-clearingen. Den dokumentløse clearing omfatter afregning af indbetalingskort, kontanthævninger i pengeautomater og OverførselsService. PBS-clearingen omfatter betalinger med Nets' egne produkter, herunder dankortbetalinger, overførsler via Betalingsservice og LeverandørService. Endvidere indgår betalinger med internationale betalingskort.

Intradagclearing

I Intradagclearingen udveksles der beløb mellem pengeinstitutterne fire gange i døgnet – kl. 01.30, kl. 09.00, kl. 12.00 og kl. 14.00. Det gør det muligt at overføre penge fra en konto i et institut til en konto i et andet institut indenfor samme dag, såkaldte sammedags-overførsler. I Intradagclearingen gennemføres konto til konto-overførsler som fx netbankoverførsler, lønudbetalinger og offentlige udbetalinger. 

Straksclearing

I Straksclearingen har pengeinstitutternes kunder mulighed for at foretage konto til konto-overførsler, fx netbanktransaktioner, der er modtageren i hænde, umiddelbart efter overførslen er foretaget. De såkaldte straksoverførsler har en øvre beløbsgrænse på 500.000 kr. og kan foretages døgnet rundt alle årets dage.