Betalingsinstrumenter


Betalingsinstrumenter, som fx et betalingskort, anvendes i dag ved hovedparten af forbrugernes og forretningernes betalinger. Nedenfor er beskrevet de mest anvendte betalingsinstrumenter i Danmark.

Når der købes varer og tjenester i forretninger eller på internettet, skal der overføres penge fra forbruger til forretning. Det kan være i form af kontanter, dvs. sedler og mønter, eller et indestående i en bank. Begge udgør finansielle fordringer – kontanter er krav på en centralbank, fx Nationalbanken, og et bankindestående er krav på en bank. 

En overførsel af et bankindestående sker ved hjælp af et betalingsinstrument, fx et betalingskort. Et betalingsinstrument bruges til at igangsætte en betaling og er typisk knyttet til en konto hos en udbyder af betalingstjenester. Det kan dermed betragtes som kontoholderens adgangsnøgle til sin konto.

Betalingsinstrumenter anvendes i dag til hovedparten af de private betalinger i Danmark. Nedenfor beskrives de mest anvendte betalingsinstrumenter, der alle cleares og afvikles i detailbetalingssystemerne Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen. Derudover er en række nye typer af betalingsinstrumenter beskrevet i Betalingsrådets rapport om nye betalingsløsninger.

Nationalbanker offentliggør, statistik for brugen af nedenfor nævnte betalingsinstrumenter i Danmark.

Debetkort

Betalingskort, der kan bruges til at hæve kontanter og købe varer og tjenester ved direkte træk på kortholders indestående i en bank. Dankortet er et eksempel på et debetkort.

Kreditkort

Betalingskort, der kan bruges til at købe varer og tjenester og eventuelt hæve kontanter på baggrund af en tildelt trækningsadgang. Ved betaling med kreditkort trækkes pengene hos kortholder først noget tid efter betalingen, typisk en gang om måneden.

Betalingsservice

Betalingsservice er en måde for forbrugeren at betale sine tilbagevendende regninger på. Når forbrugeren har tilmeldt en regning til Betalingsservice, sker initieringen af fremtidige betalinger altid af kreditor.

Konto-til-konto-overførsel

Betaling initieret af afsender (debitor), hvorved der flyttes penge fra afsenders til modtagers (kreditors) bankkonto. Konto-til-konto-overførsler kaldes også kreditoverførsler.
 

Indbetalingskort

Det fælles indbetalingskort kan benyttes til at betale regninger i posthuse, pengeinstitutter og via netbanker. Indbetalingskortet giver kreditor mulighed for at modtage betaling direkte på egen bankkonto.

Checks

En check er en skriftlig pengeanvisning, hvor checkens udsteder via sin underskrift anmoder sit pengeinstitut om at give en anden person ret til at hæve checkens pålydende værdi på sin konto.