Centralbanksamarbejde og straksbetalinger


Abstract icon Centralbanker fortsætter samarbejdet for at forbedre grænseoverskridende straksbetalinger mellem flere valutaer.

  • Danmarks Nationalbank deltager i et arbejde, som Den Europæiske Centralbank (ECB) og Sveriges Riksbank har besluttet at fortsætte. Det videre arbejde skal undersøge, om ECB's platform til afvikling af straksbetalinger, TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), kan udbygges til at afvikle straksbetalinger på tværs af de tilsluttede valutaer.
  • Hvis den nye funktionalitet sættes i drift, betyder det, at betalinger initieret i danske kroner hos betaler vil kunne modtages straks i svenske kroner eller euro hos betalingsmodtager (person eller forretning).
  • Som offentliggjort 16. december 2020 er Nationalbanken i gang med et projekt, der skal migrere afviklingen af danske kroner til den europæiske betalings- og værdipapirafviklings-platform Target Services – herunder til TIPS – i 2024-25.


Initiativet er i tråd med det strategiske mål om forbedring af grænseoverskridende betalinger for at forbedre europæiske virksomheder og enkeltpersoners muligheder for at sende og modtage betalinger til og fra udlandet. Det gælder både betalinger inden for EU og for betalinger ind og ud af EU.

Projektets succes, hvis det realiseres, afhænger bl.a. af, hvor mange valutaer der tilsluttes TIPS. Riksbanken arbejder på en tilslutning i maj 2022, mens Nationalbanken arbejder på en tilslutning i 2024-25. Læs mere her.  

I dag står forbrugere og virksomheder i mange tilfælde over for høje omkostninger ved at initiere eller modtage betalinger til eller fra lande med forskellige valutaer. Eksempelvis betaler danske turister i dag et valutatillæg på 1,5 pct. af transaktionsværdien, når de anvender deres betalingskort i form af debet- og kreditkort hos europæiske betalingsmodtagere. For oversøiske betalinger er tillægget på 2,0 pct. af transaktionsværdien. I 2019 udgjorde betalinger med kort i fysisk handel i udlandet ca. 33 mia. kr.

Nationalbanken ser frem til at fortsætte samarbejdet i forhåbning om, at det lykkes at skabe et attraktivt alternativ til de nuværende betalingsformer. Det afhænger bl.a. af, hvorvidt det lykkes at lancere en effektiv omvekslingsfacilitet i TIPS, der forbedrer mulighederne for at betale på tværs af forskellige valutaer, som det i dag kendes fra betalingskort. For at det bliver muligt at anvende straksbetalinger som alternativ til kort, arbejdes der bl.a. også på at effektivisere procedurerne for at foretage hvidvaskkontrol mv.