Detailbetalinger


Abstract icon Detailbetalinger er de betalinger, som husholdninger og virksomheder foretager hver dag. Det kan være, når de betaler med kontanter eller gennemfører en elektronisk betaling med fx et betalingskort eller en mobiltelefon.

Hver dag overføres der i Danmark milliarder af kroner fra en konto til en anden. Betalingerne skal foregå hurtigt og sikkert, og borgerne skal have tillid til, at det også foregår sådan - det er afgørende for et velfungerende samfund. Sikre og effektive betalinger er en af Nationalbankens hovedopgaver. Nationalbanken indsamler derfor bl.a. statistik om og analyserer detailbetalingerne for at skabe indsigt og gennemsigtighed i betalingsmarkedet. Det sker bl.a. i regi af Betalingsrådet, hvor de vigtigste parter på betalingsområdet i Danmark mødes og drøfter betalingsmarkedet. Nationalbanken har formandskabet og fungerer som sekretariat. Læs mere om Betalingsrådet her.

Nationalbanken deltager også i europæiske samarbejder om detailbetalinger, fx i Den Europæiske Centralbank sammen med de andre centralbanker i EU og i den uafhængige banktilsynsmyndighed European Banking Authority, hvor centralbanker og tilsynsmyndigheder fra de øvrige EU-medlemslande også deltager.