Interbankbetalinger


Abstract icon Interbankbetalinger er betalinger mellem finansielle institutter på interbank-markedet, også kaldet pengemarkedet.
Nationalbanken fungerer som afviklingsbank for en række finansielle institutter, der fører konti i Nationalbanken. Betalinger i danske kroner mellem disse finansielle institutter på interbank-markedet håndteres i Kronos2, mens betalinger for danske deltagere i euro håndteres via det fælleseuropæiske Target2.​