Nationalbankens regnskab


Abstract icon Nationalbanken udsender sit regnskab i marts måned i publikationen Årsrapport 2020. Nationalbanken er en selvejende institution. Overskud efter henlæggelser overføres til staten efter en model aftalt med staten.

Nationalbankens regnskab for 2020 viser et overskud på 1.616 mio. kr. mod et overskud på 6.096 mio. kr. i 2019. Både guldbeholdningen, aktieeksponeringen og obligationsbeholdningen bidrog positivt til årets resultat.