Nationalbankens regnskab


Abstract icon Nationalbanken udsender sit regnskab i marts måned i publikationen Årsrapport 2022. Nationalbanken er en selvejende institution. Overskud efter henlæggelser overføres til staten efter en model aftalt med staten.

Nationalbanken havde i 2022 et underskud på 8.464 mio. kr. mod et overskud på 194 mio. kr. i 2021. Underskuddet skyldes især, at der var kurstab på obligationsbeholdningen som følge af det højere renteniveau.