Nationalbankens regnskab


Abstract icon Nationalbanken udsender sit regnskab i marts måned i publikationen Årsrapport 2021. Nationalbanken er en selvejende institution. Overskud efter henlæggelser overføres til staten efter en model aftalt med staten.

Årets resultat i 2021 var på 194 mio. kr. mod et overskud på 1.616 mio. kr. i 2020. Både
guldbeholdningen og aktieeksponeringen bidrog positivt til årets resultat. Modsat bidrog
obligationsbeholdningen negativt.