Market making


En af primary dealernes vigtigste opgaver er at sørge for effektiv market making i danske statspapirer. Det indebærer, at primary dealerne løbende skal stille bud- og udbudspriser på en eller flere handelsplatforme inden for de rammer, som er fastlagt i samarbejde med primary dealer-gruppen.

Den løbende prisstillelse på elektroniske handelsplatforme giver markedsdeltagere mulighed for at følge prisudviklingen og handle til på forhånd kendte priser og mængder. Det øger gennemsigtigheden og understøtter en effektiv prisdannelse i statspapirmarkedet. Et kontinuerligt marked for danske statspapirer tiltrækker og fastholder investorernes interesse og danner grundlag for, at staten kan opnå lave finansieringsomkostninger.

Handelsplatforme skal opfylde nogle minimumsbetingelser inden de kan blive godkendt til opfyldelse af market making forpligtelserne i primary dealer kontrakten. Primary dealerne kan opfylde deres market making-forpligtelser på MTS Denmark.


Handelsplatforme

Danske statspapirer handles på en række elektroniske handelsplatforme. Nogle platforme er målrettet interdealer-handel, mens andre platforme er målrettet handel mellem dealere og investorer. Derudover foregår en væsentlig del af omsætningen i danske statspapirer i OTC-markedet.

Danske statspapirer omsættes især på følgende handelsplatforme:

 • Interdealer-handelsplatforme:
  • MTS Denmark
  • ICAP/BrokerTec
  • Nasdaq OMX Copenhagen
 •  Handelsplatforme rettet mod investorer:
  • Bloomberg
  • BondVision
  • TradeWeb