Market making


En af primary dealernes vigtigste opgaver er at sørge for effektiv market making i danske statspapirer. Det indebærer, at primary dealerne løbende skal stille bud- og udbudspriser på en eller flere handelsplatforme inden for de rammer, som er fastlagt i samarbejde med primary dealer-gruppen.

Den løbende prisstillelse på elektroniske handelsplatforme giver markedsdeltagere mulighed for at følge prisudviklingen og handle til på forhånd kendte priser og mængder. Det øger gennemsigtigheden og understøtter en effektiv prisdannelse i statspapirmarkedet. Et kontinuerligt marked for danske statspapirer tiltrækker og fastholder investorernes interesse og danner grundlag for, at staten kan opnå lave finansieringsomkostninger.

Handelsplatforme skal opfylde nogle minimumsbetingelser inden de kan blive godkendt til opfyldelse af market making forpligtelserne i primary dealer kontrakten. Primary dealerne kan opfylde deres market making-forpligtelser på MTS Denmark.

Prisstillerordning på Nasdaq OMX

På Nasdaq OMX har staten en prisstillerordning rettet mod detailmarkedet. Fire banker (Danske Bank, Nordea, Nykredit Bank og Sydbank) har forpligtet sig til løbende at stille bud- og udbudspriser inden for aftalte spreads i de papirer, som er omfattet af market makingen på MTS Denmark. Prisstillerordningen gør det muligt for alle medlemmer af obligationsdelmarkedet på Nasdaq OMX at handle statspapirer på principielt samme måde som på interdealer-markederne. Private og mindre investorer har adgang til at handle danske statspapirer via deres bank eller børsmægler.​

Handelsplatforme

Danske statspapirer handles på en række elektroniske handelsplatforme. Nogle platforme er målrettet interdealer-handel, mens andre platforme er målrettet handel mellem dealere og investorer. Derudover foregår en væsentlig del af omsætningen i danske statspapirer i OTC-markedet.

Danske statspapirer omsættes især på følgende handelsplatforme:

 • Interdealer-handelsplatforme:
  • MTS Denmark
  • ICAP/BrokerTec
  • Nasdaq OMX Copenhagen
 •  Handelsplatforme rettet mod investorer:
  • Bloomberg
  • BondVision
  • TradeWeb