Primary dealere


Statsgældsforvaltningen har primary dealer-aftaler i henholdsvis statsobligationer og skatkammerbeviser. Aftalerne indgås med banker, som ønsker at indgå i et længerevarende samarbejde om at handle og udbrede danske statspapirer til en bredere investorkreds.

Ved indgåelse af en primary dealer-aftale får bankerne adgang til at være modpart i statens udstedelses- og opkøbsauktioner samt til at benytte statens og Den Sociale Pensionsfonds værdipapirudlånsordninger. Primary dealernes centrale forpligtelser er at sørge for løbende prisstillelse (market making) og udbrede kendskabet til danske statspapirer.    

Statsgældsforvaltningen har indgået primary dealer-aftaler i danske statsobligationer med 9 banker og primary dealer-aftaler i danske skatkammerbeviser med 4 banker. Ud over primary dealerne er 6 banker tilknyttet som market takere.

Primary dealere i danske statspapirer

Primary dealere i statsobligationer​
Primary dealere i skatkammerbeviser
BNP ParibasDanske Bank
Danske BankNordea
HSBCNykredit Bank
J.P. MorganSEB
Morgan Stanley
Nordea
Nykredit Bank
SEB
Spar Nord Bank