Primary dealere


Statsgældsforvaltningen har primary dealer-aftaler i henholdsvis statsobligationer og skatkammerbeviser. Aftalerne indgås med banker, som ønsker at indgå i et længerevarende samarbejde om at handle og udbrede danske statspapirer til en bredere investorkreds.

Ved indgåelse af en primary dealer-aftale får bankerne adgang til at være modpart i statens udstedelses- og opkøbsauktioner samt til at benytte statens værdipapirudlånsordning. Primary dealernes centrale forpligtelser er at sørge for løbende prisstillelse (market making) og udbrede kendskabet til danske statspapirer.    

Statsgældsforvaltningen har indgået primary dealer-aftaler i danske statsobligationer med 8 banker og primary dealer-aftaler i danske skatkammerbeviser med 4 banker. Ud over primary dealerne er 6 banker tilknyttet som market takere.

Primary dealere i danske statspapirer

Primary dealere i statsobligationer​
Primary dealere i skatkammerbeviser
BNP ParibasDanske Bank
Danske BankNordea
HSBCNykredit Bank
J.P. MorganSEB
Morgan Stanley
Nordea
Nykredit Bank
SEB