Værdipapirudlån


​Statens værdipapirsudlånsordning omfatter alle danske statspapirer. Værdipapirudlån sker mod sikkerhedsstillelse i andre danske statspapirer.

Primary dealere i statsobligationer kan låne statsobligationer i op til fem børsdage mod et gebyr på 0,2 pct. p.a. ved udlån med valør den følgende dag. For udlån med valør samme dag er gebyret 0,3 pct. p.a. Tilsvarende kan primary dealere i skatkammerbeviser låne skatkammerbeviser i op til fem børsdage mod et gebyr på 0,3 pct. p.a. ved valør samme dag og 0,2 pct. p.a. ved valør den følgende dag. Udlånene gennemføres som buy-/sell-back-transaktioner mod sikkerhed (sell-/buy-back-transaktioner) i andre statspapirer. Der anvendes et tillæg henholdsvis et fradrag på 2,5 pct. på hver buy-/sell-back-transaktion.