Sekundær handel og market making


​Danske statspapirer handles på en række elektroniske interdealer- og dealer-to-customer-handelsplatforme samt over-the-counter. I størstedelen af handlerne medvirker primary dealerne som den ene part.

For at understøtte det primære og sekundære marked har staten indgået primary dealer-aftaler med en række regionale og internationale banker. Derudover er der taget en række andre initiativer, der understøtter handlen og likviditeten på det danske statspapirmarked, eksempelvis værdipapirudlånsordningen for primary dealerne og opkøb.

Generelt er likviditeten i danske statspapirer høj på tværs af løbetidssegmenter, især i obligationer med kort restløbetid, et stort udestående og benchmarkstatus (Statens låntagning og gæld 2013, kapitel 8: Likviditet i danske statspapirer).

Fra 6. oktober 2014 er markedsstandarden for antallet af valørdage på handler i statsobligationer på det sekundære marked overgået fra tre til to.