Sekundær handel og market making


​Danske statspapirer handles på en række elektroniske interdealer- og dealer-to-customer-handelsplatforme samt over-the-counter. I størstedelen af handlerne medvirker primary dealerne som den ene part.

For at understøtte det primære og sekundære marked har staten indgået primary dealer-aftaler med en række regionale og internationale banker. Desuden har staten en prisstillerordning på Nasdaq OMX, hvor fire danske banker har forpligtet sig til løbende at stille bud- og udbudspriser. Udover prisstillerordningerne er der taget en række andre initiativer, der understøtter handlen og likviditeten på det danske statspapirmarked, eksempelvis værdipapirudlånsordningen for primary dealerne og opkøb.

Generelt er likviditeten i danske statspapirer høj på tværs af løbetidssegmenter, især i obligationer med kort restløbetid, et stort udestående og benchmarkstatus (Statens låntagning og gæld 2013, kapitel 8: Likviditet i danske statspapirer).

Fra 6. oktober 2014 er markedsstandarden for antallet af valørdage på handler i statsobligationer på det sekundære marked overgået fra tre til to.