Udenlandsk låntagning


Commercial papers

Staten kan optage korte udenlandske lån via to commer­cial paper-programmer: et europæisk (ECP-program) og et amerikansk (USCP-program). Programmerne kan både anvendes som en del af statens likviditetsberedskab og ved behov for opbygning af valutareserven. I modsæt­ning til skatkammerbeviser er commercial papers, CP'er, ikke-standardiserede produkter med en meget høj grad af fleksibilitet. Udstedelserne kan fx tilpasses med hensyn til valør, løbetid (op til 12 måneder) og valuta. Staten kan samlet udstede op til en beløbsgrænse på 12 mia. USD i hvert af statens to programmer. Under USCP-programmet kan der kun udstedes i dollar, mens det under ECP-pro­grammet er muligt at udstede i flere valutaer, herunder dollar og euro. CP'er udstedes som nulkuponpapirer direkte til en investor via statens bankmodparter i pro­grammerne. Markedet for CP'er er typisk kendetegnet ved stor dybde. CP-programmerne giver derfor staten en hurtig og fleksibel adgang til likviditet.

Dealere i statens CP-programmer

ECP-programUSCP-program
Bank of America Merrill Lynch InternationalBank of America Merrill Lynch International 
Barclays Bank Ireland PLCBNY Mellon Capital Markets
Barclays Bank PLCBarclays Capital Inc.
Citigroup Global Markets Europe AGCitigroup Markets Inc.
Citigroup Global Markets LimitedGoldman Sachs & Co.
​Coöperatieve Rabobank U.A.J.P. Morgan Securities
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
​Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A.
ING Bank N.V.
​UBS Europe SE

 

Statsobligationer i udenlandsk valuta (EMTN-program)

Staten udsteder primært obligationer i fremmed valuta af hensyn til valutareserven, men udstedelser kan også ske for at finansiere statens indenlandske lånebehov. Når staten låner i valuta, placeres låneprovenuet i valutare­serven, og indeståendet på statens konto forøges med modværdien i kroner. Med EMTN-programmet opnår staten en betydelig diversificering af investorbasen, både hvad angår region og investortype, ligesom der relativt hurtigt kan udstedes i valutaer, hvor gældsmarkedet er meget dybt.  


Potentielle dealere ved statens EMTN-udstedelser

BNP Paribas
Morgan Stanley
Danske Bank
Nordea
HSBC
Nykredit Bank
J.P. Morgan
SEB