Udenlandsk låntagning


Staten optager udenlandske lån af hensyn til valutareserven. Normen for den udenlandske låntagning indebærer, at staten som udgangspunkt optager gæld i udenlandsk valuta svarende til afdragene på den udenlandske gæld. Der kan afviges fra udgangspunktet i tilfælde af, at Nationalbanken ønsker en opbygning eller nedbringelse af valutareserven.

I 2019 udstedes der som udgangspunkt ingen udenlandske lån. Der kan udstedes i Commercial Paper-programmerne.