Udstedelsesstrategi

Indenlandsk låntagning

Ifølge Økonomisk Redegørelse fra maj 2018 skønnes statens finansieringsbehov at være:

Statens finansieringsbehov ​ ​
Mia. kr.​2018
​DAU-saldo​13
​Genudlån mv. (§40)​56
​Beholdningsbevægelser og periodiseringer m.v.​12
​Nettokassesaldo-​31
​Nettofinansieringsbehov​31
​Afdrag langfristet gæld mv.1​60
​Afdrag kortfristet gæld​33
​Finansieringsbehov​124

1 Inkluderer også statslige fondes nettoobligationskøb og nettobetalinger på valutaswaps.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, maj 2018 ​ ​

Statens opkøb af obligationer til finansiering af almene boliger indgår i Genudlån mv. og dermed i nettofinansieringsbehovet.

Sigtepunktet for salget af statsobligationer og skatkammerbeviser i 2018 er henholdsvis 65 mia. kr. og 30 mia.kr. Det er uændret fra 2017. I februar 2018 blev der åbnet en ny indeksobligation, som vil forfalde i 2030. Fokus vil herudover være på at udstede i de eksisterende 2- og 10-årige nominelle obligationer.

Statens finansiering
​Mia. kr.2018
​Salg af statsobligationer via tap og auktioner​65
Salg af obligationer i forbindelse med ombytninger2​5
​Skatkammerbeviser​30
​Træk på statens konto​24
Finansiering​124
2 Frem til april 2018.

Udenlandsk låntagning
I 2018 udstedes der som udgangspunkt ingen udenlandske lån. Der kan udstedes i Commercial Paper-programmerne.