Udstedelsesstrategi

Indenlandsk låntagning

Ifølge Økonomisk Redegørelse fra december 2018 skønnes statens finansieringsbehov at være:

Statens finansieringsbehov ​ ​
Mia. kr. ​2019
​Nettofinansieringsbehov​9
​Opkøb af obligationer til finansiering af almene boliger​50
​Afdrag obligationer mv.154
​Afdrag kortfristet gæld​30
​Finansieringsbehov ​144

1 Inkluderer også statslige fondes nettoobligationskøb og nettobetalinger på valutaswaps.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2018 ​ ​

Sigtepunktet for salget af statsobligationer og skatkammerbeviser i 2019 er henholdsvis 65 mia. kr. og 30 mia.kr. Det er uændret fra 2018. ​23. januar åbnes en ny 10-årig obligation med udløb i 2029. I 1. halvår åbnes desuden en ny 2-årig obligation med udløb i 2022. Fokus vil være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer.

Statens finansiering
​Mia. kr.2019
​Salg af statsobligationer via tap og auktioner​65
​Skatkammerbeviser​30
​Træk på statens konto​48
Finansiering ​144

Udenlandsk låntagning
I 2019 udstedes der som udgangspunkt ingen udenlandske lån. Der kan udstedes i Commercial Paper-programmerne.