Udstedelsesstrategi

Indenlandsk låntagning

Ifølge Økonomisk Redegørelse fra december 2019 skønnes statens finansieringsbehov at være:

Statens finansieringsbehov ​ ​
Mia. kr. ​2020
​Nettofinansieringsbehov-22
​​Opkøb af almene boligobligationer30​
​Afdrag obligationer mv.149
​Afdrag kortfristet gæld30
​Finansieringsbehov             87

1 Inkluderer også statslige fondes nettoobligationskøb og nettobetalinger på valutaswaps. Grundet afrunding summer delelementerne ikke nødvendigvis til totaler.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2019 ​ ​

Sigtepunktet for salget af indenlandske statsobligationer og skatkammerbeviser i 2020 er henholdsvis 75 og 30 mia. kr. Det er uændret fra 2019. Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige løbetidssegmenter. I 1. halvår åbnes en ny 30-årig nominel statsobligation med udløb i 2052.

Udenlandsk låntagning

I 2020 udstedes der som udgangspunkt ingen udenlandske lån. Der kan udstedes i Commercial Paper-programmerne.