Udstedelsesstrategi

Indenlandsk låntagning

I lyset af regeringens initiativer til at afbøde konsekvenserne af COVID-19 er sigtepunktet for salget af indenlandske statsobligationer i 2020 opjusteret fra 75 mia. kr. til 125 mia. kr. Den nuværende lånevifte indeholder 2-, 5-, 10- og 30-årige obligationer samt en indeksobligation.

Skatkammerbeviser er en kilde til kortfristet finansiering i kroner. Derfor vil en del af finansieringen af de likviditetsforskydninger, der er afledt af de annoncerede covid-19–foranstaltninger, naturligt ske i skatkammerbeviser. Med åbningen af to nye skatkammerbeviser i marts har staten nu fire papirer med udløb inden for de kommende 12 måneder. Afhængigt af efterspørgslen kan udeståendet ultimo året blive betydeligt højere end det tidligere udmeldte sigtepunkt på 30 mia. kr.

Udenlandsk låntagning

Statens to programmer for commercial papers er ligesom skatkammerbeviser en kilde til kortfristet finansiering og er dermed velegnede til at modgå midlertidige likviditetsforskydninger. Programmerne blev aktiveret i slutningen af marts og vil bidrage betydeligt til at dække statens finansieringsbehov over de kommende måneder.

Staten har også mulighed for at udstede statsobligationer (European Medium Term Notes, EMTN) i udenlandsk valuta med en længere løbetid. Normalt bruges EMTN-udstedelser til at supplere valutareserven, men programmet kan også bruges til at finansiere statens løbende underskud. Der er endnu ikke foretaget udstedelser i EMTN-programmet, men programmet er aktivt, og udstedelserne kan gennemføres på kort tid.

Mere information: