Nationalbankens markedsoperationer

Billede af Bloomberg terminal

Et af Nationalbankens overordnede formål er at sikre stabile priser, dvs. lav inflation. Det gøres gennem penge- og valutakurspolitikken. Den praktiske udførelse af penge- og valutapolitikken sker gennem markedsoperationer i pengemarkedet og intervention i valutamarkedet.

Markedsoperationer i pengemarkedet

Den praktiske udførelse af pengepolitikken sker gennem de ud- og indlånsfaciliteter, Nationalbanken stiller til rådighed for penge- og realkreditinstitutterne – de såkaldte pengepolitiske modparter. De vigtigste faciliteter er foliokontiene og de ugentlige markedsoperationer.

Intervention i valutamarkedet

Nationalbanken kan påvirke kronekursen ved at intervenere i valutamarkedet med køb eller salg af fremmed valuta mod kroner. Intervention har til formål at stabilisere kronekursen. Når Nationalbanken fx køber kroner mod salg af euro, vil kronen, alt andet lige, blive styrket over for euro og vice versa.

Nationalbanken gennemfører interventioner i valutamarkedet gennem handel med danske og udenlandske valutahandlere. Til intervention i valutamarkedet råder Nationalbanken over en valutareserve.

Nationalbanken offentliggør 2. bankdag i hver måned den foregående måneds interventionsomfang. Se seneste pressemeddelelse "Valuta og likviditet samt månedsbalance" under Presse.