Pengepolitik

Et af Nationalbankens overordnede formål er at sikre stabile priser, dvs. lav inflation. Det gøres gennem penge- og valutapolitikken. Pengepolitikken har siden begyndelsen af 1980'erne været indrettet efter at holde kronekursen stabil først over for den tyske D-mark og siden euroen. Da euroområdets pengepolitiske mål er at holde inflationen under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt, skabes med fastkurspolitikken en ramme for lav inflation i Danmark. Som Danmarks centralbank har Nationalbanken ansvaret for pengepolitikken.

Renter

Rentesatser (p.a.)

Foliorente 0,65 pct.
Indskudsbevisrente 0,65 pct.
Udlånsrente 0,80 pct.
Diskonto 0,65 pct.