Pengepolitik

Et af Nationalbankens overordnede formål er at sikre stabile priser. Det gøres gennem penge- og valutapolitikken. Pengepolitikken har siden begyndelsen af 1980'erne været indrettet efter at holde kronekursen stabil først over for den tyske D-mark og siden euroen. Da euroområdets pengepolitiske mål er at holde inflationen på 2 pct. på mellemlangt sigt, skabes med fastkurspolitikken en ramme for lav inflation i Danmark. Som Danmarks centralbank har Nationalbanken ansvaret for pengepolitikken.

Renter

Rentesatser (p.a.)

Foliorente 1,75 pct.
Indskudsbevisrente 1,75 pct.
Udlånsrente 1,90 pct.
Diskonto 1,75 pct.