Balance- og rentestatistikken

Læs her om indberetninger til balance- og rentestatistikken, MFI.


Indberetningsfrister

Månedlige indberetninger for fuldt indberettende institutter indsendes senest den 8. hverdag kl. 13.00 efter afslutningen af den måned, indberetningen vedrører. Månedlig indberetning for udenlandske enheder indsendes senest den 10. bankdag kl. 13.00 efter afslutningen af den måned, indberetningen vedrører.

Årlige indberetninger for haleinstitutter sendes senest 8. hverdag i april kl. 13.00 året efter det år, indberetningen vedrører. Årlige indberetninger for udenlandske enheder sendes senest 10. bankdag i februar kl. 13.00 året efter det år, indberetningen vedrører.

Indberetningsvejledninger

Indberetningsvejledningerne fastsætter og beskriver vilkår og krav for Nationalbankens indsamling af statistiske oplysninger, herunder:

 • Hjemmel til at indsamle statistikken
 • Hvem er indberetningspligtige
 • Hyppighed og frister
 • Indberetningens indhold og struktur
  • Hvad skal indberettes (afgrænsning)
  • Principper for opgørelser og værdiansættelser
  • Hvilke detaljer (instrumenter, sektorer, brancher, løbetid, valuta mv.)
  • Gennemgang af de enkelte skemaer
 • Erstatningsindberetninger i tilfælde af fejl og/eller mangler
 • Kodelister for de forskellige detaljer, fx lande- og valutakoder.

Indberetningsvejledningerne revideres, når der er behov for det. De indberetningspligtige institutter og relevante brancheorganisationer bliver normalt inddraget i arbejdet. Det skal sikre, at der er en fælles forståelse for ændringerne.

 

MFIF
Månedlig indberetning af balancer og renter for danske enheder.
Indberetningsvejledning for MFIF
Supplement til indberetningsvejledningen for MFIF
Struktur i indberetningen, MFIF

 

MFIH
Årlig indberetning af balancer og renter for danske enheder.
Indberetningsvejledning for MFIH
Struktur i indberetningen, MFIH

 

MFIU, MFIY
Månedlig indberetning og supplerende årlig indberetning af balancer og renter for udenlandske enheder.
Indberetningsvejledning for MFIU, MFIY
Struktur i indberetningen, MFIU
Struktur i indberetningen, MFIY

Teknisk materiale

Hvis du ikke ønsker at indtaste dine data direkte i FIONA Online, kan du benytte nedenstående hjælpefiler til at samle data i. Din virksomhed kan samle informationer, der skal benyttes til at indberette i en excel-fil eller vælge at lave en automatiseret indberetning i XML.

Øvrigt materiale

Her finder du supplerende materiale, der kan hjælpe dig med at indberette korrekte oplysninger.