Likviditetsjusterende instrumenter

De likviditetsjusterende instrumenter omfatter FX swaps samt ind- og udlån af danske kroner mod sikkerhed i fremmed valuta eller i Nationalbankens ordinære sikkerhedsstillelsesgrundlag. Likviditetsjusterende operationer sker som supplement til Nationalbankens ordinære markedsoperationer (køb og salg af indskudsbeviser samt tildeling af udlån mod pant). Der kan i forbindelse med de likviditetsjusterende operationer tildeles eller drænes kronelikviditet via auktion eller bilateralt. Operationerne kan foregå med deltagelse af alle pengepolitiske modparter eller med en mindre kreds af modparter.

Detaljer for planlagte og afholdte operationer vil blive vist nedenfor.​